CmyDNA lab data platform

Concept

De FAIR data driven genetic lab service figuur toont de stakeholders van de DNA lab en data platform combinatie.
De CmyDNA data driven health lab flow figuur toont hoe voor 1 lab test verschillende applicatie/analyses voor medisch, welzijn en fun toepassingen in een Europese marktplaats beschikbaar zijn. Wat betekent deze analyse en/of interpretatie/advies en welke meerwaarde heeft deze dienst voor mij als burger?

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Regio Zuid-Holland