"Cliënten helpen cliënten"

Opschaling

De "Cliënten helpen cliënten" helpdesk is een manier om te voorzien in de behoefte aan eindgebruikersondersteuning bij technische innovaties in de zorg. Zo laagdrempelig en kosteneffectief mogelijk, maar vooral afgestemd op de behoeften van de cliënt. Met als uiteindelijk doel de cliënten zo zelfstandig en gelukkig mogelijk te laten leven, mét de daarvoor benodigde ondersteunende zorgtechnologie.

Overige
Regio Utrecht