Circulaire Zorgketens Drenthe

Pilot

Natuur en Milieufederatie Drenthe (Non-profit) ondersteunt circulair ondernemen. Dit doen wij o.a. middels de 'Circulaire Zorgketen': een maatwerk-traject van woord naar daad. Wat vindt deze keten belangrijk en wat heeft ze nodig? Circulaire zorgketentrajecten worden al op landelijk niveau uitgewerkt, door o.a. MVO Nederland en grote zorginstellingen. Wij willen graag een regionale variant uitwerken om circulair ondernemen in de zorg concreet/praktisch te maken. Belangrijk is de verbinding tussen bedrijven, overheden en organisaties.

Voorstel: In 6 a 7 sessies werken we toe naar een gezamenlijke doelstelling. Dit doen we via de volgende stappen:
• Kaderen: We kiezen bijvoorbeeld 1 product of grondstof waarmee alle ketenpartners te maken hebben, en bepalen gezamenlijk de doelstellingen. Bijvoorbeeld: eiwitketen (voeding), of incontinentiemateriaal (afval & disposables).
• Ontwerpsessies: Het in kaart brengen van mogelijkheden om grondstof (en energieketens) te sluiten, uitgaande van de stelregel ‘Afval is voedsel’. Mogelijke vragen:
- Hoe kan de keten vormgegeven worden?
- Hoe kunnen we grondstoffen behouden/ hoogwaardig terugwinnen na gebruiksfase? Welk procesontwerp past hierbij?
- Kan er bespaard worden op energie, water en/of andere grondstoffen?
- Welke nieuwe economische concepten, verdienmodellen zijn toepasbaar? (van bezit naar gebruik?)
- Hoe kan je circulair aanbesteden?
• Haalbaarheidssessie: Kosten en inspanning van de doelstellingen in kaart brengen, zowel financieel als organisatorisch. Ook opbrengsten ‘people, planet, en profit’ in kaart brengen: zoals energiebesparing, milieu-opbrengsten (CO2 reductie en waterverbruik) en zo mogelijk ook de maatschappelijke (werkgelegenheid) waarde kwantificeren.
• Presentatiesessie: actieplan voor leggen aan de verschillende (besturen van) deelnemende bedrijven en organisaties, waarbij draagkracht (betrokken stakeholders), en haalbaarheid al georganiseerd zijn. Een uitkomst zou kunnen zijn, het tekenen van een convenant met gezamenlijke doelstellingen over het gezamenlijk verminderen van voedselverspilling of ‘foodmiles’, of gebruik van verpakkingsmateriaal o.i.d.

INNOVATIE: Circulair Ondernemen staat nog in de kinderschoenen en kn je als onderneming/instelling niet alleen. Je moet het samen met je leveranciers/afnemers ontdekken. Die ontwikkeling is er een van vernieuwing en verandering. Soms op processen en soms op technologisch gebied. De verworven kennis delen we graag met anderen.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Overige
Regio Drenthe