Castana

Opschaling

Het familienetwerk in kaart brengen met een app.

Door de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving neemt het beroep op het sociale netwerk van zorgvragers steeds meer toe. Voor zorgprofessionals betekent dit dat een familiegerichte benadering in de toekomst steeds meer vereist is. Bij deze familiegerichte benadering kan gebruik worden gemaakt van het genogram, een hulpmiddel dat inzicht geeft in het familienetwerk van een zorgvrager.

Uit onderzoek is gebleken dat het genogram een effectieve interventie is in de zorg voor families. Echter blijkt het gebruik van het genogram door verpleegkundigen in de praktijk minimaal te zijn. Dit valt met name te wijten aan de tijd en inspanning die het kost om het genogram met pen en papier uit te tekenen.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Regio Groningen