Buurtcirkel

Ontwikkeling

Buurtcirkel is een concrete uitwerking van het maatschappelijk streven om mensen met een beperking actief te betrekken bij de samenleving. Onze missie is om deze mensen (weer) in verbinding te brengen én te houden met het leven en hun leefomgeving. Hierdoor komen en blijven zij in hun kracht en gaan zij een gewaardeerde rol in de samenleving vervullen; een inclusieve samenleving waar iedereen er toe doet.
Een Buurtcirkel bestaat uit 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en samen een netwerk vormen. De nadruk ligt niet op ondersteuning door professionals, maar op:
• het gezamenlijk vinden van oplossingen;
• een beroep doen op elkaars vaardigheden en
• gebruik maken van ieders talenten.
Bij Buurtcirkel is het streven om de deelnemers van Buurtcirkel zo veel mogelijk eigen regie te geven. Daardoor kunnen kwetsbare mensen met wat hulp van elkaar en een vrijwilliger zelfstandig in de wijk wonen.
Binnen Buurtcirkel worden individuele competenties ingezet en aangescherpt. Andere netwerken en participatiemogelijkheden in de wijk worden onderzocht.

Zelfzorg
Regio Zuid-Holland