Bravis DigiTuin

Ontwikkeling

Om patiënten laagdrempelig kennis te laten maken met de mogelijkheden van eHealth heeft het Brave InnovatieTeam van het Bravis ziekenhuis bedacht een speciale ruimte in te richten waar zij op een laagdrempelige manier assistentie kunnen vinden bij vragen over MijnBravis, DigiD en over eHealthtoepassingen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant