BLink

Concept

Het concept achter Blink rust op een aantal pijlers: Het faciliteren van de patiënt bij het (grafisch) overzicht krijgen over het verloop van de glucosewaarden in relatie tot de insuline- en koolhydraat hoeveelheden. Daarnaast het bieden van de mogelijkheid om het diabetesbeleid met meerdere personen te kunnen afstemmen d.m.v. het gebruik van een onafhankelijk persoonlijk patiëntendossier, waarvan de patiënt eigenaar is en zelf kan bepalen wie zijn ondersteuners zijn. Tenslotte het faciliteren van de zorgverleners doordat de contacten en feedback direct vanuit het elektronisch patiëntendossier gerealiseerd kunnen worden.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Gelderland