Biofeedbackgame tegen psychose

Ontwikkeling

Medicatie al dan niet gecombineerd met cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn bewezen effectief in de behandeling van een psychose. Echter, medicatie heeft vaak (ernstige) bijwerkingen en CGT is tijdrovend en vaak moeilijk uitvoerbaar voor mensen met een psychose. Mindfulness is een aanvullende techniek die steeds meer ingezet wordt om stress en angst te verminderen. Echter, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals een psychose is ook mindfulness een techniek die intensieve en langdurige training vergt. “Serious” biofeedback gaming zou een efficiënte manier kunnen zijn om ‘mindfulness’ technieken op een veel gemakkelijkere manier te trainen en zo symptomen te verminderen bij psychotische patiënten. Een game als trainingstool zou de behandelmotivatie kunnen bevorderen en maakt de effecten ook generaliseerbaar naar dagelijkse situaties op school, thuis of op het werk.
Biofeedback is een methode waarbij een individu instructies krijgt een computerspel door de juiste (ontspannen en aandachtsgerichte) ‘mindset’ te manipuleren. Vervolgens krijgt de speler continue real-time feedback op zijn/haar hersen- en hartfrequenties (bij de juiste frequenties komt de speler een level hoger in het spel) en door operante conditionering leert hij/zij zijn/haar hersenactiviteit steeds beter te sturen. Operante conditionering of instrumenteel leren is het leerproces waarbij een respons (juiste frequenties) in een bepaalde context (het spel) gevolgd wordt door een bekrachtiger (level hoger) of bestraffer (level lager). Deelnemers krijgen geen expliciete instructies over hoe de juiste ‘mindset’ bereikt wordt waardoor op een geheel individuele manier sturing van de juiste ‘state of mind’ getraind kan worden. In het spel zorgen beloning paradigma’s voor het vasthouden van de motivatie.

Door deelnemers op deze manier te trainen krijgen ze steeds meer sturing over de juiste mindset en dus steeds meer controle over hun state of mind. Dit kan er indirect voor zorgen dat mensen met een psychose, die controle verlies ervaren over hun denken en waarneming, dit controle gevoel weer deels terug krijgen. Met een gecontroleerde studie willen we het gebruik en de effectiviteit van een mobiele serious game met biofeedback onderzoeken, iets wat binnen het psychose onderzoek nog niet eerder gedaan is.

De biofeedback game, door Dreams of Danu ontwikkeld, is een mobiele opzet. Dat betekent dat de game overal en altijd gespeeld kan worden ook in een niet medische setting. Patiënten zijn daardoor niet meer afhankelijk van een bezoek aan de polikliniek en zullen daardoor minder weerstand ervaren en een hogere compliance hebben.
Biofeedback is in een lab situatie al eerder getest bij ADHD (zie afbeelding hieronder) maar nog nooit eerder bij psychose onderzocht en nog nooit eerder in deze mobiele opzet.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Utrecht