BijsluiterPlus.nl

Opschaling

BijsluiterPlus.nl verbetert vindbaarheid, toegankelijkheid en uitwisseling van betrouwbare medicijninformatie. Voor zorgverlener en patiënt. Alle informatie uit betrouwbare bronnen per medicijn op één pagina.
Veilig. Efficiënt. Papierloos. Geen reclame. Actueel. 24/7 beschikbaar.
BijsluiterPlus: hét platform voor hybride geneesmiddelvoorlichting.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

BijsluiterPlus is live sinds juli 2022.
In de huidige scale-up fase hebben wij 5 duidelijke richtpunten:

1. Groeien in traffic:

• Ons doel is om eind 2023 2.500-5.000 logins van zorgprofessionals uit diverse disciplines te realiseren die de site actief gebruiken voor patiëntenvoorlichting. Het is fijn als we gebruik kunnen maken van de denkkracht en ervaring van anderen uit het zorginnovatienetwerk om dit doel te realiseren.

• Vanuit onze achtergrond en ervaring hebben wij veel relaties en traffic vanuit de farmacie/apotheekwereld. Onze huidige businessdevelopment activiteiten richten zich nadrukkelijk ook op andere zorgverleners als doelgroepen. Naast de landelijke publiciteit die wij met deelname en het winnen van de prijs kunnen krijgen zouden we graag ondersteuning en advies uit het Zorginnovatienetwerk krijgen hoe we de traffic uit specifieke groepen zorgprofessionals kunnen laten groeien is zeer welkom.

• Het huidige concept zal met name traffic vanuit patiënten genereren die de site bezoeken op aanwijzen van hun zorgverlener. Wij willen een strategie op meer( )waarde, haalbaarheid en risico’s onderzoeken waarbij wij het platform onder consumenten promoten om medicijninformatie te raadplegen : sparren in het netwerk van zorginnovatie.nl zou zeer welkom zijn.

2. Groeien in content:

• Onze content ontstaat door partnerships met ideële en commerciële informatieleveranciers, zoals kennisinstituten, medische beroepsorganisaties, farmaceutische industrie, uitgevers en patiëntenorganisaties.
Wij zijn voortdurend op zoek naar content, i.e. informatie en gebruiksinstructies van geneesmiddelen, die meerwaarde heeft voor zorgprofessionals en patiënten. Ons doel is daarbij samenwerking met informatieleveranciers aan te gaan, die ook een belangrijk deel van onze inkomsten vertegenwoordigen. Er is veel belangstelling voor en er zijn al meerdere partnerships met ideële en commerciële partijen overeengekomen.
Wij zouden graag gebruik maken van ondersteuning hoe we dit partnershipmodel kunnen optimaliseren en verder borgen met het oog op onze groeicurve.

3. Optimaliseren in functionaliteit:

• Efficiënter voor de zorgpraktijk en versnellend voor de traffic is de functionaliteit van een zgn. API koppeling met zorginformatiesystemen van voorschrijvers en apotheken, logistieke systemen en Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO’s). Dit voorziet ook in de behoefte van zorgverleners Door koppeling met de zorginformatiesystemen zal geneesmiddelinformatie nog sneller beschikbaar zijn voor de zorgverlener.
Hierover worden nu al gesprekken gevoerd met software leveranciers. Ondersteuning bij de ontwikkeling van partnerships en bijv. prijsmodellen rondom interoperabiliteit en (betaalde) licenties in de zorg is zeer welkom!

4. Groeien in ons business model:

• BijsluiterPlus is bedacht en gecreëerd vóór en ook dóór zorgprofessionals.
De uitdaging in de huidige scale-up fase is om wensen t.a.v. functionaliteit van de website en database te prioriteren. Coaching om het proces van het bepalen van prioriteiten in ontwikkeling van functionaliteit in relatie tot het verdienmodel is zeer welkom!
• BijsluiterPlus is een innovatie die informatie op een prachtige manier structureert, borgt en toegankelijker maakt. Dat voorziet duidelijk, zoals verwacht, in een behoefte van zorgverleners en patiënten, Echter, met het oog op de huidige en toekomstige groei moeten we ook “onszelf” organiseren met een goede structuur, procedures en communicatie. Ook op dit gebied is advies en praktische tip zeer welkom!

5. Uiteraard willen we graag brainstormen over kansen op doorontwikkeling van onze innovatie, het platform, teneinde de missie m.b.t. hybride voorlichting ook in andere doelgroepen en productgroepen te realiseren.