Beddenbende, een serious game

Opschaling

In Beddenbende wordt beddenproblematiek op een leuke manier nagebootst (4 spelers +/- 30 min). Spelenderwijs leren medewerkers de waarde van samenwerking en van tijdig anticiperen op opnames en ontslag van patiënten. Er ontstaan tijdens het spelen veel goede verbeter initiatieven, men krijgt meer begrip voor elkaar én er wordt veel gelachen.

Overige
Regio Noord-Brabant
Help ons versnellen

Door het spel te spelen in zorginstellingen (bijv. ziekenhuizen, VVT), bij zorgopleidingen, verzekeraars of overheid en zo onderling begrip en samenwerking te bevorderen.