BeagleBoxx

Ontwikkeling

BeagleBoxx is een dienst voor patiënten in de Zorg sector, en biedt met haar totale service de patiënten de mogelijkheid tot verhoogde zelfredzaamheid, empowerment, in control zijn, en de patiënt uit zijn/haar isolement te halen gedurende het care/cure proces.
BeagleBoxx biedt ziekenhuizen de mogelijkheid tot significant betere en meer relevante communicatie met de patiënt/cliënt, kostenbesparingen en een zeer solide fundament voor de ontwikkeling naar een toekomst waarin de zorginstelling fundamenteel anders met patiënten/cliënten wil omgaan en communiceren.
Dat gezegd hebbende zou BB dan ook gepositioneerd moeten worden als de Informatie & Communicatie service provider voor zorginstellingen (en andere sectoren met vergelijkbare karakteristieken, waar wij nu reeds de entrees hebben en nieuwe maken).
BeagleBoxx met haar service concept vormt een integraal onderdeel van het zorg dienstverleningsproces van het ziekenhuis of de afdeling naar de patiënt. De juiste informatie op het juiste moment in de zorg fase van de patiënt.
Een patiënt wil méér dan alleen de informatie die in zijn/haar dossier staat (veelal medische gegevens met een ‘historisch’ perspectief). De patiënt wil daarnaast namelijk ook betrouwbare (vanuit ziekenhuis beschikbaar gesteld) weten wat hem/haar nog te wachten staat, wat de behandeling in de nabije toekomst gaat zijn, wie er aan zijn/haar bed staat gedurende de onderzoeken, planning van de behandeling komende tijd zien etc. Die informatie geeft de patiënt meer rust en een verhoogd welzijn gedurende het cure/care proces (wetenschappelijk aangetoond).
Ten slotte, met de enquête module als onderdeel van het BeagleBoxx service concept hebben zorginstellingen de mogelijkheid tot continue dialoog met de patiënt/cliënt tav wensen en vragen.
Dat biedt BeagleBoxx.

Domotica
Digitalisering
Zelfzorg
Regio Noord-Holland