BalanceBelt

Opschaling

De BalanceBelt is een riem met haptische feedback voor mensen met ernstige evenwichtsstoornissen, zoals ernstig of geheel bilateraal vestibulair verlies (BVL).

Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Wearable
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Virtual reality
Regio Utrecht