B-overall, belevingsoverall

Opschaling

B-overall is een belevingsoverall waarop 12 verpleegtechnische vaardigheden kunnen worden uitgevoerd.
In plaats van verpleegtechnische vaardigheden te oefenen en te toetsen op de huidige statische oefenpoppen en fantomen, wordt B-overall als een overall aangetrokken. Op de overall worden applicaties aangebracht waarop de verpleegtechnische vaardigheden kunnen worden geoefend en getoetst.

De persoon die de overall aanheeft, wordt de cliënt. Op deze wijze kunnen, naast de verpleegtechnische vaardigheden, de sociale vaardigheden getoetst worden..

De toegevoegde waarde voor de patiënt is dat met B-overall, op een realistische en belevingsgerichte wijze de verpleegtechnische vaardigheid wordt aangeleerd wat leidt tot een betere cliëntenzorg.
B-overall blijkt uitstekend geschikt te zijn om uitleg te geven aan cliënten en mantelzorgers over de verpleegtechnische vaardigheid die uitgevoerd moet gaan worden, hetgeen ook leidt tot een betere cliëntenzorg.

De toegevoegde waarde voor de zorgverlener is dat met B-overall de verpleegtechnische vaardigheden op een realistische en belevingsgerichte wijze, in scenariotrainingen en -toetsingen, kan worden uitgevoerd hetgeen leidt tot grotere bewustwording, betere cliëntencommunicatie en cliëntgericht werken. De kloof tussen theorie en praktijk wordt met B-overall verkleint.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Wearable
Overige
Regio Zuid-Holland
Help ons versnellen

Andere partijen kunnen ons versnellen door te helpen met het opzetten van een distributienetwerk, met name in het buitenland.