AZNConnect

Ontwikkeling

AZNConnect helpt bij het uitwisselen van informatie tussen de Ambulancediensten, Ziekenhuis en Huisartsen(posten).

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio Overijssel