AZA-app

Ontwikkeling

Het betreft een app die gebruikt kan worden op een smartphone, tablet (IPad), computer of zelfs via de TV waarmee de dagelijkse routine van de cliënt met pictogrammen, beelden, instructiefilmpjes en signalen ondersteund kan worden. Het is feitelijk een digitale sterk visueel opgezette agenda. Een agenda die voorzien is van alle huishoudelijke- en begeleidingstaken zoals die standaard ook worden geïndiceerd. De app neemt deze taken niet over, maar kan signaleren dat iets zou moeten gebeuren (post openen, stofzuigen, ramen en deuren sluiten, boodschappen halen etc. etc.) en daarbij ondersteunen. Door de zorgondersteuner kan met de cliënt samen worden bepaald welke taken in de agenda van de cliënt moet worden opgenomen en wat er op dat moment (mee) gedaan moet worden. Aan een taak kan een instructiefilmpje gekoppeld worden, kunnen aanwijzingen die samen met de begeleider zijn opgesteld worden getoond, kan contact gezocht worden met de hulp etc. Er zijn al verschillende digitale hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van burgers (cliënten) ondersteunen. Er zijn agenda’s in allerlei vormen en er zijn mogelijkheden om digitaal te communiceren met hulpverleners. Al dan niet gekoppeld aan elkaar. Er zijn ook veel losse websites en apps voor verschillende doelgroepen en doeleinden. De AZA-app zoekt naar integratie van deze hulpmiddelen gezien vanuit het perspectief van de cliënt en gericht op versterking van de zelfredzaamheid passend binnen een eventueel met hulpverleners opgezet programma. De integratie moet gericht zijn op het samenbrengen van digitale hulpmiddelen die passen bij de zorgvraag van de desbetreffende cliënt. Ze moeten niet alleen het wat en het wanneer ondersteunen maar ook het hoe. De app moet de cliënt actief stimuleren en ondersteunen en de cliënt, waar mogelijk, tevens de mogelijkheid (en vrijheid) geven om keuzen te maken om handelingen en taken wel of niet uit te voeren dan wel op in een ander volgorde

Domotica
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland