Anne4Care

Opschaling

Anne4care is een avatar met spraaksynthese en spraakherkenning, de avatar kan emoties tonen en praat op een natuurlijke manier. Ze is meertalig en we ondersteunen 10+ talen op dit moment. Anne biedt een heel scala aan functionaliteiten, van nieuws voorlezen tot spelletjes, medicatie notificatie, home automation, beeldbellen, etc. Daarnaast kunnen mantelzorgers via een dashboard veel informatie ingeven voor de eindgebruiker - en kan de mantelzorger een oogje in het zeil houden via ons deep learning systeem; de grote innovatie zit erin dat Anne zelf lerend is, dat ze de interactie met de gebruiker meet en met die informatie via deep learning zichzelf kan aanpassen en daarnaast mantelzorgers kan waarschuwen als er gemeten wordt dat het minder goed gaat met iemand. De data die we gebruiken voor de analyse is naast interacties met het scherm ook de spraak, waarbij we op dit moment (bijvoorbeeld) ook cognitieve achteruitgang aan het meten zijn gebaseerd op de spraak zelf (naast de woorden ook de meta data zoals toon, snelheid, etc) - dit doen we samen met de Radboud Universiteit.

Anne helpt ouderen en mensen met dementie langer thuis te blijven wonen en ondersteund in sociale contact te houden en bij de dagelijkse structuur.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Hulpmiddel
Wearable
Regio Gelderland