Andromeda TV, gevoel voor zorg

Ontwikkeling

Innovaties in de zorg vinden naast elkaar plaats en leiden tot verkokering. Kenmerk is dat ze alle over een interface en netwerk beschikken, dit komt eenvoud niet ten goede, het is duur en te complex. Kortom erg onhandig. Gewone TV 's zijn ondingen, ze worden maar zeer kort geproduceerd en wijken onderling van elkaar af, geen standaard en onbruikbaar voor diensten en functies die je over een zeer lange tijd wilt ondersteunen en in de lucht houden. Andromeda TV rekent af met deze trent.

Domotica
Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant