Alviscan

Opschaling

Met de Alviscan zelfmeetkiosk kunnen patiënten zelfstandig hun vitale functies meten voorafgaand aan hun afspraak met de arts. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het EPD, waardoor ze direct beschikbaar zijn voor de zorgverlener. Dit verlaagd de werklast voor de verpleegkundige en verkort wachttijden voor de patiënt.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Regio Zuid-Holland
Help ons versnellen

Door meer ervaring op te doen bij verschillende soorten zorginstellingen, kunnen we de Alviscan verder doorontwikkelen en dieper geïntegreren binnen het zorgproces en de patiëntenreis om zo de zorg nog meer te ontlasten.