Aap Noot Mies (Geheugen bord)

Ontwikkeling

Aap Noot Mies (ABC as easy as 1,2,3) is een geheugenbord met een aantal velden, de interventie is gebaseerd op augmented reality technology.

Deze velden worden gevuld met pictogrammen voorzien van beeld, tekst en geluid. Door associatietechnieken toe te passen wordt het voor kwetsbare groepen eenvoudiger dagelijkse bezigheden beter te structureren en gezondheidsvaardigheden te verbeteren.

Medische informatie wordt door veel mensen als ingewikkeld ervaren en niet begrijpen. Dit maakt mensen vaak onzeker. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel mensen beperkte kennis van de taal hebben. Lees- en rekenvaardigheden zijn dikwijls ook beperkt (dit is een wereldwijd probleem).

Tijdens de inventarisatie zijn er gesprekken gevoerd middels co-creatie sessies. Het bleek dat er tussen de behandelende zorgverlener en zorgontvanger dikwijls communicatieproblemen zijn. Dit kan bij bijvoorbeeld medicijnengebruik voor gevaarlijke situaties zorgen.

De gebruiker begrijpt in veel gevallen de tekst van de medische bijsluiter niet terwijl met kleine aanpassingen de informatie naadloos kan aansluiten bij het bevattingsvermogen van een significant gedeelte van de gebruikers.
Het geheugenbord is doelmatig te gebruiken bij medicijnengebruik.

Objectherkenning kan er voor zorgen dat toegevoegde informatie op een intuïtieve manier wordt weergegeven. Ook kan er interactief mee worden omgegaan door de gebruiker.

Resultaat: Meer welzijn, gezondheidsvaardigheden en lagere zorgkosten.

Digitalisering
Hulpmiddel
Virtual reality
Zelfzorg
Regio Noord-Holland