Aap Noot Mies

Opschaling

Joal is een interactief bord met gepersonaliseerde informatie.

Uit gesprekken met diverse partijen en gebruikers is gebleken dat de beschikbare informatie en de huidige hulpmiddelen voor medicijnen niet voldoende bijdragen aan veilig gebruik van deze producten. Veilig medicijnengebruik systematisch en periodiek met gepersonaliseerde informatie voor de gebruiker op zijn abstractie vermogen is volgens de ondervraagden een dienst die op dit moment ontbreekt.

De doelstelling is middels een co-creatie met patiënten, een interventie te ontwikkelen die bijdraagt aan minder onnodige zorgkosten en tevens zorgt voor meer gezondheidsvaardigheden bij medicijnengebruikers

Bijvangst is dat naast andere kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, migranten, mensen met een verstandelijke beperkingen, ook de gemiddelde Nederlander er baat bij heeft en het internationaal an worden uitgerold, maar naast zorg ook voor andere sectoren kan worden gebruikt.

Domotica
Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Noord-Holland