360DSM

Pilot

In het kader van het IAG- project (i.s.m. OCRN jeugd-ggz, Madlogic en Hanze) “360DSM” wordt het prototype van de App 360DSM voor de psychologische diagnostiek en behandeling bij kinderen met leer- en gedragsproblemen verder ontwikkeld en onderzocht. De huidige app is ontwikkeld voor het beeld van adhd, de doorontwikkeling heeft betrekking op andere beelden uit de jeugd-ggz (DSM-5). De app is een gegamificeerde en sterk gecomprimeerde versie van pen-en-papieren vragenlijsten. Het concept van de app is gebaseerd op de toepassing van de dynamische systeemtheorie in het onderwijs (Kunnen, 2014; Van Geert en Steenbeek) en de 360 review en alignement principes uit het HRM.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio Groningen