360Destress

Ontwikkeling

Een online platform verrijkt met Virtual Reality ten behoeve van preventief verzuim.

Fitte, gezonde en vitale medewerkers is niet alleen heel belangrijk voor de medewerkers zelf, maar ook voor de organisatie als geheel. Medewerkers zitten beter in hun vel, voelen zich meer betrokken bij de organisatie en uit onderzoek blijkt dat de performance verbetert. Preventief verzuim scheelt bovendien vele euro’s.

Digitalisering
Virtual reality
Zelfzorg
Regio Noord-Holland