24/7 video call center

Concept

Richt een landelijk 24-uurs video contact center/video call center op waar mensen met een probleem op het gebied van medicijngebruik, het niet begrijpen van labels/verpakking/gebruiksaanwijzing e.d. gratis naartoe kunnen bellen. Hulpvragers worden in hun eigen taal te woord gestaan door een gediplomeerde hulpverlener. Dankzij de camera's in de beeldschermen kunnen hulpvrager en hulpverlener elkaar zien. Hoe werkt dit in de praktijk?
Een voorbeeld: iemand begrijpt een gebruiksaanwijzing niet en hij neemt contact op met het vcc. Voordat hij contact heeft met een hulpverlener van de service geeft hij aan in welke taal hij geholpen wil worden. (bv Nederlands, Engels, Arabisch, Turks; vormgeving woorden + vlaggetjes).
De medewerker zal vragen om welk medicijn het gaat of 'Kunt u de verpakking even voor de camera houden?' Hij ziet welke verpakking/medicijn het betreft, raadpleegt zijn database en kan direct reageren. Worden de vragen gedurende het onderhoud te specifiek, dan verwijst de hulpverlener alsnog naar de dienstdoende huisarts of instantie.

In 2011 heeft, volgens het CBS 96% van de Nederlandse bevolking toegang tot een computer. Hoeveel van het arsenaal is uitgerust met een webcam is onbekend maar dit aantal neemt in de toekomst alleen maar toe omdat nieuwe laptops, tablets e.d. tegenwoordig standaard zijn uitgerust met een camera. Degenen die geen computer/webcam hebben, kunnen hulp krijgen van buren, vrienden of familie. Een computer&camera kan ook in een buurt/wijk/gezondheids-centrum worden opgezet. Dankzij een eenvoudige toegang -password of inloggen is niet nodig- kunnen naast analfabeten, laaggeletterden, senioren, met vragen terecht over hun medicijnen, voorzieningen e.d.
Overigens, ik verwacht dat mantelzorgers, begeleiders en verplegend personeel ook van de service gebruik gaan maken.

Bemanning van het video contact center:
Omdat de gediplomeerde hulpverleners zichtbaar zijn, is het belangrijk dat ze er 'gekwalificeerd' uitzien (witte jas, verzorgd). Hulpverleners krijgen vooraf een gedegen training. Zij zijn onder meer afkomstig uit medische/farmaceutische sector en voldoen aan gestelde eisen ten aanzien van kennis en omgang met hulpvragers. Naar gelang de behoefte worden anderstalige hulpverleners ingezet.
Onafhankelijkheid de service dient gewaarborgd te zijn.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland
Paul van Horn