Welke instituten geven wel ingang voor slimme innovaties?

Veel van de machtige instituten, hebben geen aandacht voor innovaties of prijzen. Deze presentatie geeft duidelijk weer alle drempels die in Europa opgeworpen worden om een innovaties te weren door pakketten van (achterhaalde) eisen te stellen. (hierin worden prachtige voorbeelden gegeven die een factor 1000 keer goedkoper zijn!). In ons zorg systeem worden vooral de leveranciers en de keurmerk instituten centraal gesteld, i.p.v. de patiënt centraal te stellen.

Mark Van Houdenhoven, voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek, schetst in zijn lezing wat werkelijk betekenisvolle innovatie betekent in de zorg.
https://www.youtube.com/watch?v=HKNQB-elnmA

Tevens worden enkel de gecontracteerde(aanbesteedde) leveranciers in staat gesteld om om producten te leveren. Er wordt niet naar individuele innovaties gekeken.

"Wordt het niet vergoed dan doe je niet mee"!

Welke organisaties beiden wel een laagdrempelige toegang?

Antwoorden

Wil Peters - 02 oktober 2017 om 21:48

advies van de raadRVS.
De zorginkoop in Nederland moet volgens de Raad veranderen. Hij pleit voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven. De relatie tussen patiënt en zorgverlener én de keuzen die zij maken, worden daarmee leidend bij de inkoop van zorg.
Dit is een interessante publicatie vandaag gepubliceerd op 2 Oct 2017.
https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Zorgrelatie_centraal.pdf