We zoeken zorgbestuurders en -instellingen met lef!

ABCDate is een innovatieve methode om de kans op geluk, liefde en vriendschap voor mensen met een verstandelijke beperking enorm te vergroten. Als alle zorginstellingen meedoen, kunnen we een landelijk dekkend netwerk opbouwen zodat mensen echt wat te kiezen hebben!

Onlangs is een aantal zorginstellingen in Nederland gestart met een proef om te kijken of de ABCDate binnen hun organisatie en beleid past. Om een landelijk dekkend netwerk op te bouwen zodat de leden veel te kiezen hebben, zijn we op zoek naar zorgbestuurders en andere beslissers met een visie op eenzaamheidsbestrijding. Wie wil er nog meer mee doen?

Antwoorden

Amke van der Linden - 27 november 2017 om 10:56

Hai Jacques, kun je nog wat meer toelichting geven op je idee voor eenzaamheidsbestrijding? Wat is de doelgroep precies (bv. leeftijd)? Hoe zie jij de aansluiting met zorginstellingen?

Jacques de Wit - 27 november 2017 om 13:48

De doelgroep is iedereen met een verstandelijke beperking met een leeftijd van 18 jaar of ouder. De kernwaarde van ABCDate is zelfredzaamheid met behoud van veiligheid. De zorginstelling en haar begeleiders zijn daarom praktisch - niet inhoudelijk vanwege de privacy - betrokken bij de methode. ABCDate heeft daarom een llicentiemodel voor de offline methodiek en de gebruikte software.