Wat is er nodig om innovatie te versnellen?

Zorginnovatie.nl heeft als doel om innovatie in zorg en welzijn te versnellen. Dit doen wij door ondernemers een platform te bieden waarop zij hun innovatie kunnen presenteren. Op deze manier verbinden wij innovatoren met andere (zorg)partijen, zodat zij eerder de markt op kunnen met hun idee.

Vanuit deze gedachte - het versnellen en verbinden van zorginnovatie - is de Nationale Zorginnovatieprijs drie jaar geleden ontstaan. Op 15 maart zullen de tien genomineerden hun innovatie presenteren op het Health Valley Event. De winnende innovaties ontvangen een geldprijs waarmee ze de volgende stap in de ontwikkeling van hun bedrijf kunnen maken. Ook krijgen winnaars toegang tot het netwerk van Zorginnovatie.nl en de betrokken regiopartners.

Financiële middelen en relevante contacten zijn twee belangrijke aspecten om een innovatie te laten groeien. Het zijn alleen nogal brede begrippen. We zijn daarom erg benieuwd of jullie dit vanuit ervaring kunnen concretiseren.

Welke middelen zijn het meest waardevol voor jou als ondernemer om jouw innovatie te versnellen en waarom? Of misschien zijn er wel bepaalde activiteiten die aanzienlijk bijdragen in jouw ogen?

We zijn benieuwd naar jullie mening!

Antwoorden

Tjitte Verbeek van Buuren - 22 februari 2018 om 09:52

FluidBalance is een systeem waarmee de urineproductie automatisch en realtime kan worden gemonitord, 24 uur per dag. Dit leidt tot ontlasting van de verpleegkundige en bovendien tot een nauwkeuriger registratie van de urineproduc. Daarnaast speelt FluidBalance een belangrijke rol bij het tijdig identificeren van klinische achteruitgang van patiënt. Wij zijn genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2018 en kijken uit naar de finale, waar we andere enthousiaste mensen hopen te ontmoeten!

We zijn voor FluidBalance op zoek naar investeerders, maar ook naar samenwerking op het gebied van techniek, web-based platforms, communicatie met EPD's, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Samen hopen we op korte termijn van FluidBalance een groot succes te kunnen maken!

Maike van Ees - 22 februari 2018 om 12:38

Geld en netwerk zijn natuurlijk twee belangrijke aspecten om een innovatie succesvol in de markt te zetten. Maar zijn er daarnaast ook andere middelen waardevol? Wat heb je als ondernemer nog meer nodig om je innovatie te versnellen? En wat verwacht je bijvoorbeeld dat het winnen van een innovatieprijs kan brengen?

Tjitte Verbeek van Buuren - 22 februari 2018 om 13:41

Middelen die we zijn gebruiken zijn onder andere toevoegingen op het gebied van (technische) kennis, maar ook hulp bij het deugdelijk opzetten en draaien van het bedrijf zijn ontzettend belangrijk. Ook is marketing en communicatie een aspect dat soms wordt vergeten maar wel de stap zijn richting de afnemer, consument en/of eindgebruiker. Tenslotte is het beschermen van je product (bijvoorbeeld middels patenten) noodzakelijk, maar vaak een 'ver-van-mijn-bed-show' voor de ondernemer.

Tijdens het Health Valley Event hopen we op deze (en andere) gebieden in gesprek te gaan met de aanwezigen. De Zorginnovatieprijs zal ons helpen om kennis in te winnen op voornoemde gebieden en om doelen binnen deze gebieden te realiseren. Zo zouden we (een deel van) de prijs kunnen gebruiken om een marketing- en communicatieplan op te zetten, of zouden we een patentenbureau kunnen vragen wat de mogelijkheden zijn om het product te beschermen.

Nico van Dijk - 22 februari 2021 om 14:16

Beste Maike, Beste Tjitte,

Veel zorginnovaties (zo niet alle) zijn ondergebracht in start-ups. De weg van concept naar markt gereed product (TRL 9) is een flinke met veel ups & downs.
Behalve geld en een netwerk is het team dat de zorginnovatie op de markt probeert te zetten van groot belang. Tjitte benoemt het ook in zijn bericht. Zijn de ondernemers (& bestuurders) ter zake kundig en capabel genoeg? Vooral een stuk ervaring in markt- en productontwikkeling binnen de medische sector is mijns inziens cruciaal.
Zeker als men funding zoekt voor een zorginnovatie en start-up wordt er veelal gekeken naar het team, het patent en de onderbouwing qua marktvraag en -potentie.

Wil Peters - 09 maart 2018 om 12:07

Beste Maike,

in de zorg wordt 80 miljard per jaar uitgegeven, dat is nog exclusief dat wat er aan verbouwingen en verhuizingen a.g.v. gezondheid wordt uitgegeven.

alle zorginnovaties op deze site zetten te samen misschien 5 miljoen om. en geven samen misschien 2 miljoen uit aan promotie en demonstratieprojecten.

Dit valt volledig in het niet tegen het geweld van de machtige zorglobby.:
Jaarlijks wordt er 1 miljard uitgegeven door de zorg voor lobby werk.(wellicht om de status quo van de belanghebbenden te verdedigen of te vergroten.

(https://www.volkskrant.nl/wetenschap/lobbyen-in-de-zorg-kost-een-miljar… )

Zie hier 10 redenen waarom innovaties niet geaccepteerd worden.

Het zou zinvol zijn dat elke instelling (zorg en overheid) zorginnovatie managers aanstelt om innovaties mogelijk te maken.

Healthinnovatieschool zou daarbij kunnen helpen.

Elk (publiciteits)podium dat VWS kan realiseren/ondersteunen kan bijdragen aan het succes van innovaties.

Elk zorgtijdschrift zou een podium kunnen zijn en een paar pagina's vrij beschikbaar kunnen maken voor innovatie verhalen. Denk hierbij aan Arts en auto, fysiotherapie, ergotherapie, zorgbladen, revalidatie, Binnenlandsbestuur(WMO) etc. maar ook ouderenbonden: ANBO, KBO, KBO-PCOB, NOOM etc.

in de jaren 60 werden kranten bijna volledig betaald door sigarettenfabrikanten.
Tegenwoordig worden de blaadjes van de ouderenbonden volledig gefinancierd door trapliftfabrikanten, douche in een dag adverteerders en worden innovaties bewust niet genoemd(wellicht om deze relatie met de financiers niet te schaden). je vraagt je af of we hier echt over belangenbehartiging voor de ouderen praten.

Willen we dit doorbreken dan moeten er middelen komen voor podia voor innovaties!

Maike van Ees - 12 maart 2018 om 16:15

Hallo Wil,

Bedankt voor het delen van jouw visie. Zeker een interessant punt dat je aanstipt!

Martine Berden - 09 maart 2018 om 17:58

Hoi Maike,

Er zijn veel goede innovaties. Alleen al op dit platform staan er honderden. En iedereen zoekt naar manieren om draagvlak te creëren voor zijn innovatie. En naar manieren om op te schalen, zodat er een levensvatbaar verdienmodel kan ontstaan. Ik denk dat het voor zorgverleners heel ingewikkeld is om door de bomen het bos te zien. Met welke innovatie moet je aan de slag gaan? Want je kan niet tientallen innovaties tegelijkertijd implementeren. En iedere innovatie richt zich op een klein deel van het totale zorgproces. Dus geen enkele innovatie vormt op dit moment nog een substantiële oplossing. Financiële middelen en een netwerk zijn zeker belangrijk. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om innovaties te gaan bundelen. Zodat er totaaloplossingen ontstaan. Daarmee maken we het de zorgverleners makkelijker om daadwerkelijk voor innovatie te kiezen. En om tijd te investeren om mee te implementeren. Want ook dat is randvoorwaardelijk: capaciteit van de medische specialisten, zodat zowel het ontwerp als het implementatieplan afgestemd kan worden op de praktijk.

Ik zou het mooi vinden als het platform zorginnovatie een platform kan worden dat complementaire innovaties aan elkaar koppelt. Zou het geen mooie rol zijn voor zorginnovatie.nl om actief innovaties bij elkaar te brengen?

groet,
Martine

Maike van Ees - 12 maart 2018 om 16:11

Hallo Martine,

Bedankt voor het delen van jouw visie. Mooi verwoord! Krachten bundelen is iets waar ik ook in geloof. Hier hebben wij – Zorginnovatie.nl zijnde - zeker ideeën over, dus wie weet worden er in de toekomst meer activiteiten georganiseerd om juist de innovatoren met elkaar in contact te brengen en zo onderlinge samenwerkingen te stimuleren.

Hoe denk je dat Zorginnovatie.nl effectief ingezet kan worden om innovaties actief bij elkaar te brengen? Of wat zou jij graag zien op dit vlak?

Martine Berden - 12 maart 2018 om 16:20

Hoi Maike,

Zomaar wat ideeën: breng proactief innovaties met elkaar in contact. Ook voor de lezer van het platform is het lastig om door de bomen het bos te zien:-). Ook al kun je filteren, je ziet nog steeds heel erg veel innovaties.

Daarnaast zou je nog veel verder kunnen gaan om samenwerking te faciliteren. Geen idee of dat binnen jullie scope valt. Maar bijvoorbeeld netwerkdagen of co-creatie sessie van bij elkaar passende innovaties. En wellicht dat het jullie dan lukt om ook zorgverleners en verzekeraars uit te nodigen, dan kan er helemaal co-creatie plaatsvinden!

groet Martine

Wil Peters - 12 maart 2018 om 16:38

Helaas gaat de volledige aandacht uit naar app's en E-health.
Maar er is veel meer!
Ik hoop ook dat de aandacht uit gaat naar alle soorten van Innovatie!

Amke van der Linden - 04 april 2018 om 10:42

Ik ben het met je eens dat er veel gebeurt op het vlak van eHealth, apps, digitale producten, etc. Maar er gebeurt meer dan dat! In de selectie van de genomineerden voor de Nationale Zorginnovatieprijs hebben we dat ook echt proberen te laten zien. Natuurlijk zaten daar ook apps bij (digitale techniek kan immers een nuttige rol vervullen, zeker op het gebied van zelfzorg). Maar er was ook aandacht voor andere types innovatie. Bijvoorbeeld Abena Nova (slim incontinentiemateriaal), CloudCuddle (een bedtent voor kinderen met een beperking) en CRDL (een houten zorginstrument om contact te bevorderen met bijvoorbeeld dementiepatiënten). Ondanks dat eHealth de boventoon lijkt te voeren, gebeurt er dus nog veel meer dan dat.

Alderick van Klaveren - 04 mei 2018 om 17:38

Hoewel ik geen opmerkingen heb (momenteel) over het versnellen van innovaties vanuit het perspectief als ondernemer, kan ik wel mijn ervaring delen wat betreft innovaties binnen bestaande organisaties.

De partner waar ik mee werk heeft te kennen gegeven dat misschien de belangrijkste reden is om een implementatieroute te hebben uitgezet en te hebben bewandeld. Omdat mijn app erg laagdrempelig is, maar wel alle aspecten binnen de organisatie raakt, kan ik aantonen hoe een innovatie daadwerkelijk kan worden ingevoerd.

Het is niet te onderschatten hoeveel organisaties het organiseren van een implementatie als onoverkoombaar wordt ervaren omdat de organisaties zichzelf al klem werken. Door als innovator van buitenaf bij te staan bij de implementatie kunnen wij aanwijzen hoe het gedaan kan worden.

In andere woorden; de grootste waarde kan worden gevonden door jezelf op te gooien als een test case voor innovatie in het algemeen.

Dus ik denk dat we daar moeten beginnen; het uitzetten van de implementatieroute. Door initiatiefnemers te leren hoe een organisatie een innovatie zou kunnen of zou moeten doorvoeren, wordt de drempel tussen droom en praktijk weggehaald.

Zodra organisaties kleine innovaties gaan doorvoeren zal de dam breken en zal de wereld van zorginnovatie volledig veranderen. Dat garandeer ik.

Alderick van Klaveren - 04 mei 2018 om 17:41

Oh, en zodra we in dat stadium zijn waarbij organisaties weten hoe innovaties kunnen worden doorgevoerd zullen we ons moeten richten op het vernieuwen van doorgevoerde innovaties.

Een soort review-proces waarbij vorige innovaties nogmaals onder de loep worden genomen en bij organisaties de 'sunk costs' drogredenering te ontnemen. Want zodra innovaties doorbreken zal ook de wildgroei moeten worden bestreden.

Wil Peters - 26 november 2018 om 14:56

De overheid dient zelf risico nemen in innovatie, zelf zaadjes planten, investeren voor innovatie risico vermindering of markten afschrapen op zoek met nieuwe innovaties? Waar zit de economische groei? Hoe denk je dat google, Apple en Tesla zijn ontstaan en blijven bestaan? Gewoon doordat de overheid de risico's op zich nam en de kastanjes uit het vuur haalde. bekijk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=3r1IPsldbBg met Professor Mariana Mazzucato: ivm Government -- investor, risk-taker, innovator

Marjan Kingma - 27 december 2018 om 01:52

Voor organisaties die vanuit de doelgroepen zelf is ontstaan en is gericht op de hulpverlening zelf, zoals stichting Queri, is het van belang dat er aan het team mensen met een geheel andere expertise wordt toegevoegd. Dat zijn de mensen met een professionele achtergrond qua relaties met grote maatschappelijke organisaties, fondswerven, kennis en ervaring met contractering e.d.
Queri is bijvoorbeeld op zoek naar verbinding met grotere maatschappelijke organisaties voor samenwerking, maar ook met organisaties uit het eigen werkveld. Vooral zijn we op zoek naar kanalen en mogelijkheden zoals Zorginnovatie.nl, waar we met organisaties en personen in contact kunnen komen en eventueel een samenwerking mee aan kunnen gaan.

Anoniem - 26 maart 2019 om 15:07

Beroepsmatig ben ik vooral bezig met het ontwikkelen van laagdrempelige innovatieve oplossing voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Er zijn drie praktische problemen waar wij met ons bedrijf steeds tegenaan lopen:

a) de definitie van wat innovatief is
b) graag complexe producten zien
c) meetbaarheid overschatten

Subsidies en fondsen voor innovaties zijn er zat en kunnen ervoor zorgen dat een project sneller gerealiseerd wordt. Voor LVB'ers zijn veel bestaande toepassingen echter nog helemaal niet toegankelijk en wij besteden veel tijd aan het (opnieuw) bouwen van apps (en ook andere producten) waar zij zelfstandig(er) gebruik van kunnen maken.

Het toegankelijk maken van producten en diensten is voor deze doelgroep een belangrijke innovatie, maar wordt door de geldverstrekker niet als innovatief gezien (want bestond al), waardoor de benodigde financiële middelen niet toegankelijk zijn. Een product wat simpel oogt komt bij sommige partijen sowieso moeilijk in aanmerking, terwijl dit voor de eindgebruiker een randvoorwaarde is.

Tegelijk kom ik nog teveel partijen tegen die gek zijn op rapportagefuncties, enquêtes en big data. Het liefst willen ze na ieder scherm de gebruiker vragen een rating te geven. Niet alleen is dat frustrerend, maar ook verwarrend voor (o.a.) LVB'ers en dit zorgt er mede voor dat zo'n product helemaal niet aanslaat. Gevolg is dat men sceptischer tegenover innovaties staat en projecten zonder al deze meetmomenten geen kans meer geven. Dit soort resultaten moet je (bijna uitsluitend) achteraf meten door te observeren, niet door producten vol te stoppen met tussentijdse vragen.

Gelukkig zijn er ook zat partijen te vinden die zich hiervan bewust zijn en daar werken we graag mee samen. Helaas zitten voorgenoemde problemen bij starre organisaties schaalvergroting soms nog steeds in de weg.

Alderick van Klaveren - 26 oktober 2020 om 15:03

Innovaties in de GGZ zijn moeilijk op de markt te brengen omdat er vaak onduidelijkheid ontstaat over de toepasselijkheid van bepaalde innovatie-eisen. Bijvoorbeeld is het handboek voor technische varianten op dit moment bijna exclusief gericht op technische varianten op chirurgische interventies en niet bij andere interventies.

RITME en Cardinal zijn beiden hulpmiddelen die ik ontwikkel voor mensen met een executieve functiestoornis (zoals autisme of ADD) om hun dagelijkse handelingen zelfstandig uit te voeren, maar verzekeringen zijn vaak minder bekend met regels betreft het goedkeuren van GGZ hulp. De eisen van een GGZ hulpmiddel zijn anders dan een nieuwe chirurgische handeling, maar worden wel (onder misvattingen van keurdiensten) volgens dezelfde criteria en keuringsprocessen geleid.

Een handboek dat uitstippelt hoe GGZ hulpmiddelen goedgekeurd kunnen worden door de verzekering zou daarom erg fijn zijn.