Visualisatie als tool bij het oplossen van complexe zorgvraagstukken?

Visualisatie als tool bij het oplossen van complexe zorgvraagstukken?

De zorg staat voor grote uitdagingen en complexe vraagstukken, of het nu gaat om bijvoorbeeld vergrijzing, handen aan het bed, of pandemiepreventie: nieuwe ideeën zijn noodzakelijk. Bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken zijn steevast meerdere disciplines en partijen betrokken, elk vanuit hun eigen invalshoeken en belangen. Door de complexiteit van de materie is het bijzonder lastig om een goed beeld te vormen van alle onderdelen en verbanden van het vraagstuk en om het overzicht te bewaren. Dit maakt het inzichtelijk en bespreekbaar maken van de toch al ingewikkelde vraagstukken extra complex.

Concept visualisatie is een krachtig instrument om vraagstukken te verhelderen en daarmee het denkproces te verbeteren. Wat relatief onbekend is, is dat conceptvisualisatie ook tijdens een denksessie kan worden toegepast om direct gedachten in beeld brengen. Live concept visualisatie is een effectieve manier om zowel abstracte als concrete ideeën te communiceren. Het verschaft deelnemers letterlijk een helder beeld van het vraagstuk en de ingebrachte ideeën, voorkomt daarmee spraakverwarring en onbegrip, en houdt hen betrokken en gefocust. Volgens ons kan life concept visualisatie daarmee een belangrijke ondersteuning zijn in het helder krijgen van vraagstukken, het ontwikkelen van ideeën en het ontwerpen van creatieve oplossingen in de zorg.

Graag horen welke ervaringen u heeft met het oplossen van complexe vraagstukken in de zorg.

Kijk voor meer informatie over denkprocesfacilitatie ondersteund door live-conceptvisualisatie op brainsprint.nl