Thuiszorg voor huisdieren . De combinatie van zorg voor mensen en zorg voor hun dieren lost eenzaamheid en isolement voor beide tegelijkertijd op.

Stichting Queri zelf zoekt verbinding met de grote maatschappelijke structuren. Vanwege het unieke en nieuwe karakter zijn we niet onder 1 noemer of in 1 hokje te plaatsen. We zijn een vernieuwing, een ontbrekende zorgverlening die gericht is op het verlichten van geestelijk lijden door eenzaamheid en isolement. Queri is ontwikkeld en opgericht door ervaringsdeskundigen en onbetaalde beroepskrachten van meerdere sectoren. Wat ontbreekt voor de verbinding van de organisatie zelf met de maatschappelijke structuren zijn personen met expertise die faciliteren dat onze dienst ingebed wordt in de samenleving.
We zoeken deze expertise vooral bij senioren die hun sporen in dit werkveld hebben verdiend en hun kennis en expertise met ons willen delen. Mentor schap zoeken wij dus voor de versnelling en leggen van contacten met hulpverlening en overheids structuren evenals expertise in fundraising.

Stichting Queri is opgericht en ontwikkeld door ervarings deskundigen. We sluiten aan op de leefwereld en zijn laagdrempelig bereikbaar. Contact met de zorgverlener voor het dier aan huis is eveneens laagdrempelig. Een huisdier is de eerste stap naar een vriend.
Waar Queri tegenaan botst is de verbinding van de organisatie zelf met de grote maatschappelijke structuren voor financiering en facilitering.
Daarvoor zijn mensen nodig met een heel andere expertise.
Wij zoeken nu gericht naar mensen met de know how, inside contacten en expertise in relaties met grote maatschappelijke organisaties en fundraising.

Antwoorden

Marjan Kingma - 22 december 2018 om 12:46

Deze community zien wij een mogelijkheid om contact te leggen met andere innovaties om elkaars kennis en ervaring te delen en elkaar te versterken.
Queri heeft diepgaande contacten in het werkveld, met de mensen die zelfstandig wonen. Hun persoonlijke behoeften kunnen wij op inspelen en beantwoorden. Tegelijkertijd willen we de opgedane kennis met anderen delen zodat zij hun produkten ook goed of beter op de doelgroepen kunnen afstemmen.
Uw vragen aan ons beantwoorden wij graag.