Subsidies/fondsen

Wij zijn op zoek naar subsidies of fondsen om ons idee/ontwerp van een applicatie in de geestelijke gezondheidszorg daadwerkelijk te produceren en in de praktijk te brengen. Wij zijn op zoek naar subsidies/fondsen hiervoor. Wie kan ons hiermee verder helpen?

Antwoorden

Rogier Teunissen - 07 maart 2017 om 13:29

Beste Jeroen, wij zijn als subsidieadvieskantoor verbonden aan Zorginnovatie.nl en hebben vanuit deze hoedanigheid al veel bedrijven aan subsidies en fondsen weten te helpen. Wij hebben veel expertise met innovaties die zowel raakvlakken hebben met de zorg als ICT. Zo voorzie ik onder andere mogelijkheden binnen de WBSO en MIT. Met de WBSO-regeling verlaag je de kosten van het innovatieproject, middels een korting op je loonheffing. Met de MIT kun je cash subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het laten onderzoeken van een kennisvraag of het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject. Echter zou ik liever met je in contact komen om jouw innovatie te kunnen beoordelen en hier de juiste subsidies aan te verbinden. Bij interesse kun je contact opnemen via rogier@boonstoppel.org.

Jelle van der Weijde MMI - 21 juni 2017 om 12:26

Beste Jeroen,
hoe ver ben je al met het idee ? We hebben in de regio Utrecht verschillende manieren om hier mee om te gaan. Kun je je gegevens sturen naar : jelle.vanderweijde@economicboardutrecht.nl