SHC 2018 Leesclub op Slack

De Sustainable Healthcare Challenge en Zorginnovatieprijs hebben een nut die winnen overstijgt; het opdoen van belangrijke contacten, het krijgen van waardevolle feedback en het uitbreiden van je sociale netwerk. Om dit te bereiken is het echter niet noodzakelijk om te winnen.

Communicatie is de grootste obstakel tot vernieuwing in de zorg. Het wekken van nieuwsgierigheid is niet genoeg; communicatie moet leiden tot actie en actie moet leiden tot resultaten. De Sustainable Healthcare Challenge en Zorginnovatieprijs zijn de perfecte uitdagingen om onze communicatie aan te scherpen.

Winnen moet een uitdaging zijn, anders wint niemand. Om deze reden start ik per 5 Mei de SHC 2018 Leesclub op Slack. In deze club bespreken we zorg en innovatie en hoe wij hier beter over kunnen communiceren, zoals in onze websites of in onze presentaties.

Wil je mee doen? Volg dan de onderstaande link of neem contact op per e-mail naar alderick@ritme.codes.

https://join.slack.com/t/shcleesclub/shared_invite/enQtMzU5MzU3MTEyNTE4…

Antwoorden

Amke van der Linden - 04 mei 2018 om 17:38

Leuk en nuttig initiatief! Even voor de duidelijkheid: begrijp ik hieruit dat je deze slack-groep start om de externe communicatie vanuit de SHC aan te scherpen? Of wil je graag dat de deelnemers aan de SHC onderling kennis uitwisselen m.b.t. communicatie over hun eigen innovatie? Wat voor onderwerpen zullen zoal voorbij komen? En wat is jullie hoop / verwachting van (de achtergrond van) de mensen die aansluiten?

Daarnaast zeg je 'Communicatie is het grootste obstakel tot vernieuwing in de zorg'. Dat is natuurlijk nogal een uitspraak. Ik ben benieuwd hoe je daar toe komt. Kun je dit toelichten?

Alderick van Klaveren - 04 mei 2018 om 18:28

> "Begrijp ik hieruit dat jullie deze slack-groep vooral starten om de externe communicatie vanuit de SHC aan te scherpen?"

Gelijk een goed voorbeeld, mooi zo! Het doel van de slack-groep is om communicatievaardigheden van deelnemers en innovators aan te scherpen, met de SHC en later de Zorginnovatieprijs als verenigende factor. Ik wil dat we elkaar uitdagen om zo goed mogelijk te presteren voor de SHC en Zorginnovatieprijs. De vaardigheden die je hiermee kunt leren zijn ook toepasbaar buiten de wedstrijden.

Bijvoorbeeld; ik ben op dit moment een website aan het opzetten voor mijn zorginnovatie. Ik wil dat ik zo helder mogelijk communiceer over wat mijn innovatie levert, maar ik heb daarvoor feedback nodig. Dus wie kan ik daarvoor het beste aanspreken? Andere innovators, natuurlijk!

> "Daarnaast zeg je 'Communicatie is het grootste obstakel tot vernieuwing in de zorg'. Dat is natuurlijk nogal een uitspraak. Ik ben benieuwd hoe je daar toe komt. Kun je dit toelichten?"

Zeker. Ik kan zelfs een paar onderzoeken linken!

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2…
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28451948

En, als klap op de vuurpijl, een aflevering van Healthcare Triage over hoe moeilijk het is om het gedrag van artsen te veranderen!

https://www.youtube.com/watch?v=WdU3dbdsh6U

Ik heb geïnformeerd bij geestelijke gezondheidszorginstellingen en concurrenten om te vragen of het klopt dat het omzetten van enthousiasme moeilijk is. Ik heb daarnaast als cliënt ook gezien hoe zorgverleners vaak niet goed voorbereid zijn om zorgvuldig om te gaan met de innovaties die ze mee maken (voornamelijk bij patiënten dossiers en rapportage).

In plaats daarvan wordt er terug gevallen op wat zorgverleners weten dat werkt, zoals mondelinge of schriftelijke overdracht, met de idiosyncratische wijze die binnen hun directe omgeving herkent worden. Vaak omdat zij zelf alleen maar theoretisch weten waarom de innovaties goed zijn, maar niet zelf de winst mee te maken.

Door beter te leren communiceren en in te schatten wat de belangen zijn van alle partijen, kan dit worden ondervangen.

> "Wat voor onderwerpen zullen zoal voorbij komen?"
Wetenschappelijke artikelen zullen bijvoorbeeld voorbij komen en vooral hoe deze te interpreteren zijn. Maar je kunt ook denken aan het kritisch lezen van elkaars standaard e-mails en website om te zien of de communicatie helder is!

Het thema communicatie staat centraal. Ook zal nieuws over innovatie aan bod komen, maar dan vooral wat de impact is op het perspectief van onze cliënten.

> "En wat is jullie hoop / verwachting van (de achtergrond van) de mensen die aansluiten?"

Ik hoop dat mensen bereid zijn om de uitdaging van goede communicatie te omarmen, in plaats van deze te bestrijden. Mijn ervaring van innovators is dat we openhartiger zijn naar elkaar over punten van verbetering, bij onszelf en bij anderen.

We weten allemaal hoe moeilijk het is om in te schatten of de boodschap goed wordt ontvangen en welke risico's wij lopen en dat we er baat bij hebben als wij hier zo snel mogelijk alert op zijn. Ik heb meegedaan met de Zomerondernemers 2017 toen ik begon met het ontwikkelen van mijn innovatie en daar was dezelfde sfeer terug te vinden. Ik zou graag dezelfde openhartigheid willen creëren onder zorginnovators.

Alderick van Klaveren - 10 mei 2018 om 17:09

Hoewel de deadline nu is verlopen, raadt ik iedereen alsnog aan om mee te doen aan de leesclub! We delen wetenschappelijke artikelen en denken met elkaar mee over netwerken en dergelijke onderwerpen!

Alderick van Klaveren - 10 mei 2018 om 17:22

Correctie! Het blijkt dat de deadline is verzet naar zaterdag! Je hebt dus nog kans om je aanmelding na te laten kijken door de leesclub!