Patient Health Record

In het adviesrapport 'Consumer eHealth' van de RVZ, publicatie nr 15/03, wordt het concept 'Patient Health Record (PHR)' gebruikt. Het PHR is een "dashboard" waarmee de consument/patient controle kan houden over zijn persoonlijke gezondheidsinformatie. Zijn er partijen (concreet) bezig met de ontwikkeling van dit hulpmiddel?