Onderzoek naar 'doe-het-zelf technologie'

Beste mensen,

Voor mijn afstuderen aan de opleiding Management in de Zorg heb ik als opdracht een (publiceerbaar) artikel te schrijven over een zelfgekozen onderwerp. Ik heb gekozen voor het thema 'doe-het-zelf technologie' in de zorg voor cliënten met een (ernstige) meervoudige beperking; een thema waar ik mee in aanraking ben gekomen tijdens mijn afstudeerstage in het FabLab van Bartiméus. Onder de term 'doe-het-zelf technologie' versta ik creatieve en/of out-of-the-box maatwerkoplossingen voor zorggerelateerde hulpvragen. Dit kunnen aanpassingen aan bestaande hulpmiddelen zijn of juist zelfgecreëerde hulpmiddelen, als bestaande of aangepaste hulpmiddelen niet toereikend zijn voor de hulpvraag van de cliënt.

De (voorlopige) hoofdvraag van mijn onderzoek luidt als volgt: 'Hoe kunnen zorginstellingen, d.m.v. ‘doe-het-zelf technologie’, de kwaliteit van leven van cliënten met een ernstige meervoudige beperking verbeteren?’ Voor mijn onderzoek ben ik bezig met een deskresearch, maar ik wil mijn onderzoek verder onderbouwen door met experts en ervaringsdeskundigen op micro-, meso-, en macroniveau, in gesprek te gaan.

Voor mijn onderzoek ben ik dus opzoek naar mensen die op welke manier dan ook ervaring hebben met 'doe-het-zelf technologie', die tevens (helaas!) op hele korte termijn tijd hebben om met mij in gesprek te gaan. Dit kan in de vorm van een interview of mogelijk ook telefonisch. Bent u of kent u degene die ik zoek, dan hoor ik het graag! Mogelijke overige tips zijn ook van harte welkom. Denk hierbij aan boeken, links, zoektermen, artikelen/blogs, media, voorbeelden en overige informatie.

Ik kijk uit naar de reacties.

Met vriendelijke groet,
Elisabeth van der Elst

E-mail: elisabeth_vander_elst@live.nl
LinkedIn: elisabethvanderelst