Minor Leiderschap ; klantfrictie die ik zou willen aanpassen.

Heeft er iemand tips?

Opdracht school:
Tip 1: ga alvast in de zomer uitkijken of je in je werk een klantfrictie tegenkomt die je zou willen oplossen en waarvoor je zorg-en dienstverlening aan een individu of groep zou willen verbeteren met behulp van een spetterende (out of de box) innovatie.
Wat zou je willen bereiken bij deze cliënten?
Dream ist, wish it en do it! En ga ook eens bedenken wie je daarbij kan betrekken en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Dan kom je goed voorbereid in de minor.

Mijn idee:
Ik zit te denken aan onderstaande klantfrictie maar een duidelijk beeld creeren ofwel een overzicht is misschien niet helemaal juist, want wat voor inzicht/verbetering/innovatie gaat dit overzicht dan brengen?

Iemand een alternatief i.p.v. een overzicht?

Klantfrictie die ik zou willen oplossen binnen mijn organisatie:
Het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen door een duidelijk beeld te creëren van hoeveel, welke maatregelen en bij welke cliënten vrijheidsbeperkende maatregelen worden gebruikt. Hierbij is een verplichte registratie nodig door onder andere een episode in het zorgleefplan aan te maken en een notitie van de maatregelen in het zorgleefplan toe te voegen. De ervaring leert op dit moment dat niet alle toegepaste maatregelen geregistreerd zijn en nog te vaak onnodige maatregelen aanwezig zijn/ in worden gezet. Naast de registratie is het wenselijk om bij ieder multidisciplinair overleg, wat iedere maand, met uitzondering in vakantie periode plaatsvindt de maatregelen te evalueren van iedere cliënt. Evaluatie kan plaatsvinden door als disciplines onderling de volgende vragen te stellen:
- Waarom is deze maatregel ingezet bij de cliënt?
- Waar komt het risico vandaan? (bijvoorbeeld vallen, dwalen)
- Wat betekent het gedrag van de cliënt? Wat is de oorzaak?
- Wat zijn de alternatieven om de vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen bij de cliënt?
(Kennisplein Zorg voor Beter, 2020).

Vermoedelijk resultaat (wat wil ik bereiken bij deze cliënten?)
Het in kaart brengen of ‘meten’ van het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomt onnodig gebruik bij cliënten. Naast het onnodig gebruik maakt het de zorgmedewerker bewust dat cliënten vaak onnodig beperkt worden in hun vrijheid (Kennisplein Zorg voor Beter, 2020).