Hoeveel zou Nederland kunnen besparen met jouw innovatie?

Heel Nederland droomt van betere zorg tegen lagere kosten. Veel Innovaties stranden in het oerwoud van (achterhaalde) regels. Meestal stranden innovaties ook omdat instanties helemaal geen belang hebben bij innovatie. De instanties hebben vaak inkopers i.p.v. innovatie managers in dienst.
Tevens zijn de instituten te log, inflexibel en te risicomijdend en denken we in hokjes.
Volgens mij kunnen met innovaties minimaal 4 miljard besparen op zorg uitgaven.
Met mijn innovatie zowieso direct 20 mln en indirect 8 miljard euro per jaar(ook in andere hokjes).

Antwoorden

Amke van der Linden - 02 oktober 2017 om 10:30

Interessante vraag! Hoe ben je tot die 4 miljard van mogelijke besparingen gekomen?

En hoe heb je de berekening van de besparing van de directe 20 miljoen en indirecte 8 miljard beredeneerd? Dit gaat naar ik aanneem over de Easysteppers? Of doel je nu op een andere innovatie?

Wil Peters - 02 oktober 2017 om 12:24

Bedankt voor je reactie: Jaarlijks worden voor 70 Miljoen aan trapliften(a 8000 euro) uitgegeven. om langer thuis te kunnen wonen.
Doordat deze mensen minder bewegen treed verzwakking op, en gaat men naar de huisarts, fysio en moet men valtraining etc volgen.
ca 40 % zou met Easysteppers
Directe besparing 25 Miljoen, indirect (5Miljoen?)
Jaarlijks worden 35000 heup en 25000 heupoperaties uitgevoerd. a 8000 euro per behandeling. Dus totaal ca half miljard Euro.
een deel zou de heupoperatie vele jaren kunnen uitstellen met Easysteppers en fysiotherapie. Met dit uitstel kunnen ook het aantal revisie operaties(van versleten protheses a 25000 euro verminderd worden. Ca 1000 per jaar

besparing 20% dus ca 100 mln euro Directe kosten

ca 200000 ouderen verhuizen omdat ze gelijkvloers willen gaan wonen.
jaarlijks moeten daarvoor 40000 senioren woningen bijgebouwd worden aldus ANBO voor de komende 10 jaar. (a 200000 euro per stuk). Dat is 8 Miljard per jaar.
30% zou in eigen woning kunnen blijven wonen met Easysteppers.
Bij verhuizingen heb je duurdere huur en duurdere sociale contacten voor activiteiten etc. want je bent weg uit je sociale omgeving.
Dus Directe besparing op woningen 30% van 8 Mld is 2,4 Miljard Euro en indirect kosten : er wordt extra beroep gedaan op de eerstelijns zorg en sociale ondersteuning.

Er zijn meer innovaties die direct en indirect besparing kunnen opleveren. Indien we dat allemaal kwantificeren. kunnen we een punt maken dat er ruimte komt om innovaties toe te passen.(ipv hokjes denken)

Wil Peters - 02 oktober 2017 om 19:37

Er zijn hier nog 568 andere innovaties die kunnen bijdragen voor deze besparing!

Wil Peters - 04 oktober 2017 om 21:19

Beste Pasquelle,
Deze kende ik niet. Bundeling van krachten(Binnen de Hokjes/doelgroepen) is altijd goed.
De bundeling is een enorme investering, geld materiaal opleiding informatie , uitrol en na deze inspanning van 10000 installaties is er geen garantie.
Dit is met heel veel kracht/geld volgens de "oude spelregels van de instituten en overheden te gaan spelen". (Dat is een mijnenveld, the valley of death).
De meeste innovaties zitten allemaal in verschillende hokjes.
Mijn vraagstelling is dan ook anders van opzet. Nl. om de impact van je innovatie te kwantificeren en de ogen te openen van zowel het publiek als de instituten en overheden laten inzien dat er toch wel heel veel kansen om te verbeteren en te bezuinigen laten liggen. Wellicht komt er dan verandering over de systeemfout in de zorginkoop!
Hopelijk zijn er meer die hun innovatie in harde munt kunnen uitdrukken en dat we we een optelsom kunnen maken van alle 569 innovaties en inzichtelijk maken wat integrale kostenbesparing (per jaar op de 80 miljard) en gezondheidswinst zijn voor de gemeenschap.

Jelle van der Weijde MMI - 09 oktober 2017 om 08:00

Ik zou zeggen doen! Wat belangrijk is : welk probleem los je nu voor wie op ? Met andere woorden : is er een gevoelde en geuite urgentie? Wat is de impact op de personele component ?

Wil Peters - 09 oktober 2017 om 09:11

jelle ik snap niet precies bedoeld.

Mijn strategie is niet 10000 kostbare plaatsingen te doen(zonder succesgarantie). maar en 20tal referenties op te bouwen(investeren) met mensen met verschillende beperkingen. en deze 20 referenties maximaal gebruiken voor promotie doeleinden. Dit is gelukt (ik ben de valley of death al voorbij) en nu is zijn er al zoveel installaties geplaatst, dat een gerontologisch onderzoek(kwaliteit van leven) en een gebruikers onderzoek (HVA ergotherapie) onder de honderden gebruikers aantonen dat het werkt en dat het de kwaliteit van leven verbeterd en 2/3 minder gebruikt maakt van zorgondersteuning(fysio en huisarts) (=personele component). Als kleine muis tussen de olifanten moet je voorzichtig zijn en goed uitkijken. 1 stelregel in innovatie is belangrijk. Ga nooit een strijd aan als je zeker weet dat de tegenpartij wint. (Tsun Tzu, chinese krijgsheer ) (geuite urgentie). Verbeter je techniek en je ( financiële ) conditie eerst, opdat je kansen groot genoeg zijn om de volgen strijd/slag te kunnen winnen. Ik heb gezien dat de zorginkoop met hun grootschalige aanbestedingen nog niet klaar is voor innovaties(geen gevoelde urgentie).

Chantal van Spaendonck - 24 oktober 2017 om 10:16

Wil het mooie is dat je mede door de zorginnovatieprijs mooie stappen hebt gezet. Pas bij de St Maartenskliniek geweest met de Health Innovation School (50 personen) voor een presentatie van de bestuurder die zo enthousiast is over jouw innovatie. Dat zijn belangrjke ambassadeurs. Evenals de mensen die ervoor kiezen om hun traplift te laten verwijderen en te laten vervangen door Easysteppers een veel goedkopere oplossing die bijdraagt aan het blijven bewegen van mensen.

Jacques de Wit - 15 november 2017 om 09:05

Met onze innovatie ABCDate kunnen zorginstellingen op termijn 40% op hun zorgkosten besparen. 60% van de zorgvraag is namelijk een vraag om aandacht.

Wil Peters - 24 november 2017 om 15:46

Bezuiniging leiden tot hogere totale kosten! Dit is hokjes denken.

voorbeeld:
Wanneer de gemeente op WMO bespaart op simpele woonaanpassingen, en een verhuisadvies geeft. Komt deze persoon op een wachtlijst van bijv 1 tot 8 jaar dat laatste vooral in de Randstad ) komt deze persoon tussentijds te vallen en breekt deze zijn of haar heup. dan zijn de kosten(ca 10000) voor operatie en herstel voor de zorgverzekeraar(en belastingbetaler). en dan is er nog huishoudelijk hulp voor ca 6 maanden nodig weer vanuit de WMO. Prachtig dit hokjes denken.

Wellicht is investeren in WMO een beter idee!

Henk Thielens - 26 januari 2018 om 11:11

Hallo Wil.

Ik denk dat door het strategisch inzetten van sociale media jouw innovatie sneller bij de doelgroep zelf terecht kan komen. Ik heb er onlangs als toplid/moderator een bericht over gepost op Nextdoor, regio Parkstad en op livebinders, zie http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=2311085

De Rabobank Parkstad Limburg heeft hier een keer een bijeenkomst in de schouwburg georganiseerd voor haar leden met als thema zorginnovatie en daar zijn toen meer dan 1000 mensen naar toe gekomen. Via hun netwerk zou je zaken misschien ook kunnen versnellen.

Alderick van Klaveren - 04 mei 2018 om 17:20

Ik zie besparing van mijn innovatie (de RITME app en stickers) niet in termen van euro's, maar in termen van besparing op werkuren en duur van opname.

Eerst de concrete resultaten; RIBWs die gebruik maken van de RITME app zullen ervaren dat communicatie rondt het maken en uitvoeren van als-dan-plannen (in jargin: "implementatie-intenties") concreter en pragmatischer wordt. Hierdoor worden contacturen nuttiger besteed en wordt voorkomen dat de relatie tussen begeleider en cliënt door onbegrip achteruit loopt (het bekende 'ik-ben-niet-politieman' fenomeen).

Echter is de daadwerkelijke besparing te vinden in het doorzetten van de innovatie-dorst. Omdat RITME een laagdrempelige app is met veel diepgang kan er een concreet implementatieroute worden uitgezet om de innovatie door te schakelen naar de praktijk. Doordat RITME deze route bewandeld heeft is het makkelijker voor andere innovaties dezelfde route te gebruiken.

Op deze wijze maakt RITME de baan vrij om tele-medicine toe te laten passen in de zorg, waardoor bespaard kan worden op bijvoorbeeld reistijden. Per begeleider in de RIBW zijn er vaak 2 ambulante cliënten die bezocht moeten worden; per cliënt kan de verspilling aan reistijd worden gehalveerd door de helft van de contactmomenten te vervangen met digitale contacten, om maar een voorbeeld te noemen.

Wil Peters - 12 juli 2018 om 15:26

Met het nieuwe programma “Langer Thuis” in actielijn 3 worden meer de woningcorporaties en zorg coöperaties centraal gesteld dan de personen waar het om gaat. Voorkom dat iedereen moet verkassen uit eigen sociale omgeving!!! https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/15/programma-… Wanneer je auto rijdt weet je achteraf niet meer precies welke beslissingen je hebt genomen . Autorijden dat doe je grotendeels onbewust! Als je op vakantie bent is het de eerste 3 tot 4 weken leuk en spannend, daarna verlang ik weer naar mijn eigen plekje. Daar is alles weer binnen handbereik. Thuis wonen is hetzelfde als auto rijden. Veel dingen doe je onbewust en daardoor voel je je prettig in de eigen omgeving. Het besluit om iemand te verhuizen kan noodzakelijk zijn voor de eigen veiligheid. Echter wanneer dat niet in echt in het geding is , waarom zou je iemand verhuizen voor iets wat iemand niet kan. (maar alle andere dingen wel). Mijn moeder kon, hoewel dat ze voor 95% blind was nog soep koken, de tuin sproeien, een praatje maken met de buren etc.. Toen we ze verhuisden naar een aanleunwoning was na 4 weken de lol ervan af en kon ze niet meer koken want ze kon niets meer vinden, en was ze onthand en tot last van iedereen die ze kon bereiken aan de telefoon. Zij had niet meer de veerkracht om in de nieuwe situatie haar geluk te vinden tussen vreemden. Ik ben benieuwd in hoeverre er onderzoek is gedaan naar veerkracht en criteria ervoor, naar de tevredenheid van de mensen die verhuisd worden. Met het bovenstaande programma wordt meer de woningcorporaties centraal gesteld dan de personen waar het om gaat.
Momenteel is er een groot te kort aan geschikte woningen in geschikte wijken en krapte op de woningmarkt. Door met man en macht te werken kan men de druk op markt een beetje verlichten over 6 jaar.
Wellicht is het zinvol om naar alternatieven te kijken die voor een groot deel een oplossing kan zijn om deze 6 jaar te overbruggen. Bovendien levert dat gezondheidswinst op(en vitaliteit) en wellicht een verhoogde kwaliteit van leven en daardoor een verminderde zorglast(=kosten)
Ik ben van mening dat Easysteppers(tussentreden op de trap) mensen langer thuis kunnen wonen.
Uit de voorgestelde oplossingen om 1000 euro te besparen op woonaanpassingen(van de WMO) wordt hoofdzakelijk gekeken naar oplossingen die 2 ton per woning kosten(van de woningcorporatie).

Marjan Kingma - 22 december 2018 om 11:08

Dag Wil,
Je innovatie zal absoluut veel mensen helpen.
Er is echter een hele grote groep mensen die ondanks easystep de trap niet op kunnen komen. Zelf ben ik zo`n persoon. Ik heb geen traplift, doe het zonder. Mijn ouders kunnen niet zonder hun traplift, zijn rolstoel gebonden. Hoe bereken je de groep mensen die echt de traplift nodig hebben en/of gelijkvloers moeten wonen.
Heb je die buiten beschouwing gelaten?

Wil Peters - 22 december 2018 om 12:58

Dag Marjan,
Je hebt gelijk de easysteppers zijn niet voor iedereen een oplossing.
standaard wordt iedereen verhuizen of een traplift aanbevolen. Terwijl mijn ervaring is dat ca 40 % zou met Easysteppers verder zou kunnen.

De Easysteppers zijn ontwikkeld voor mensen die nog niet toe zijn aan een traplift. Bijvoorbeeld voor mensen met chronische (niet progressieve) aandoeningen. Zij zullen lang baat hebben bij deze oplossing! De grootste groep is reuma (2,1 miljoen mensen met reuma waarvan ca. 1,4 Miljoen artrose hebben (=resp ca.12% en 8,2 % van de NL bevolking). Ook bij progressieve ziekten worden Easysteppers ingezet.

Ook bij progressieve ziekte is er belangstelling. De meeste progressieve ziekten zijn tegenwoordig, door de sterk verbeterde zorg in de afgelopen 30 jaren, goed stabiel te houden d.m.v.: medicijnen, fysiotherapie en thuis bewegen. Bij de progressieve ziekten wil men de gevolgen zo lang mogelijk uit te stellen d.m.v. dagelijkse traploopoefeningen de spierkracht en uithoudingsvermogen behouden. Hier telt elk gewonnen jaar, elke maand, elke week aan een normale kwaliteit van leven.
bekijk de lijst waar de Easysteppers ingezet zijn en een prima oplossing zijn. zie:
http://www.easysteppers.nl/easysteppers_nl/

Serge van Soest - 05 juli 2020 om 15:12

hier kan ik kort over zijn, bij ons kan je tot wel 70% kostenbesparingen creëren
www.nanoprofs.com vertel je hoe..

Serge van Soest - 13 juli 2020 om 00:34

(bovenstaand bericht kan ik helaas niet verwijderen, maar vond het zelf wel beetje te kort en moet 80% zijn)

Mooie vraag...! Ik zal de bedragen voor me houden want die zijn ook aanzienelijk...
KOSTENBESPARINGEN tot wel 80% is zeker haalbaar, dit is afhankelijk van de soort ondergrond en de daarbij behorende duurzame en vooral biologische nano coatings en/of folie/wrap.

BRANDSTOFBESPARINGEN tot wel 45% waardoor tegelijkertijd veel minder CO2 de lucht wordt ingeblazen.(boten, auto's, vliegtuigen)

WARMTEBESPARINGEN Laat de buitenkant van uw woning(en bij nieuwbouw ook de binnenzijdes), kantoor, zwembad, sporthallen, kantines, bedrijfspand eerst professioneel reinigen en behandelen tegen vocht en aantastingen, en zie het warmteverlies tot wel 99,9% dalen.

Dit kunnen wij dus realiseren maar wat je zelf ook al aangaf (bijna) niemand staat stil bij het woordje "besparen & innovatie" dit geldt hetzelfde als het woordje "biologisch".....Mensen wake up and make your life much better.

Saskia Cremers - 18 juli 2021 om 11:20

Ik richt me met mijn idee in eerste instantie op de chronisch verslaafde cliënt/draai deur cliënt die de maatschappij erg veel geld kost en de hulp is ook vaak"water naar de zee" dragen. Met mijn idee zou ik dit graag doorbreken, in eerste instantie voor de cliënt, maar volgens mij kunnen we met deze besparing ook investeren aan de voorkant, al bij de opvoeding, educatie, enz. enz. i.p.v. symptoom bestrijding. Daarom zou het mooi zijn als ik een basisprodukt kan ontwikkelen om een pilot te draaien. Ik ben niet van de cijfers, ik heb alleen gelezen dat een draaideur cliënt per jaar ongeveer 150.000 euro kost. Dat lijkt me wel de moeite waard om eens iets nieuws te proberen.