Enquete voor IC verpleegkundigen

Beste netwerk,

Vanuit de IC verpleegkundigen blijkt een sterke behoefte aan een betere toegankelijkheid van praktische medische informatie. Zeker nu deze groep zorg- professionals onder druk staat is het belangrijk ze te faciliteren. Wij willen in samenwerking met de IC verpleegkundigen hiervoor een app ontwikkelen. Om hiervoor een goede selectie te kunnen en goed aan te sluiten bij de praktijk hebben we een korte enquete opgesteld. Heeft iemand het juiste netwerk om deze uit te zetten zodat we voldoende respons ophalen?