Definitie zorginnovatie

In de regio Utrecht zijn we in het kader van de Health Hub (city deal Utrecht regio) aan de slag met overstijgende zorg innovatie en zelfmanagement. Belangrijk daarbij is kader en zelfde begrip van iets hebben. Wat vinden jullie van deze definitie van wat zorginnovatie eigenlijk is.
Zorginnovatie is:
- Een initiatief om anders en vernieuwend zorg te verlenen
- Als antwoord op huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg en in de samenleving

Gestuurd door:
- De participatie van de gebruiker
- De creatie, de transfer en de valorisatie van nieuwe kennis
- Netwerken in en over de grenzen van een bepaalde sector

Waardoor:
- Transformatieprocessen op gang worden gebracht
- Generieke en gebruikersgerichte zorgdoelen gerealiseerd worden: levenskwaliteit, zelfredzaamheid, participatie, verbondenheid en inclusie.

Ik hoor graag jullie reactie en evt aanvullingen hierop.