De klassieke dokter met status en aanzien is nagenoeg verdwenen

Patiënten worden steeds mondiger, mensen selecteren nu vaker zelfstandig hun zorgaanbieder. Dat betekent automatisch meer concurrentie tussen de verschillende partijen in deze markt. Zorg wordt steeds meer een commodity. Met patiënten die een keuze maken op basis van faciliteiten die hem worden aangeboden en zich vaak online oriënteren.

Het is volgens ons essentieel dat zorgverleners zich goed kunnen positioneren en profileren naar de patiënt. Die zijn immers steeds beter in staat om eigenhandig informatie te vergaren over hun ziekte en pakken zo zelf de regie.

Het gesprek tussen arts en patiënt is een dialoog geworden. De zorgverlener moet de mondigheid van de patiënt serieus nemen en daar hoort een goede communicatie bij die wat ons betreft gericht is op merkbeleving.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen hiermee. Hoe ver denkt u te moeten gaan om de dialoog met uw patiënt aan te gaan? Is een simpele website voldoende of denkt u meer aan een innovatieve app om een heldere patiëntreis te bieden?