Zorginnovaties voor preventie, behandeling en zorg van het coronavirus (COVID-19)

28 april 2020

Het coronavirus verspreidt zich snel en is op 11 maart 2020 officieel tot pandemie verklaard. Nationaal en regionaal gaan innovatie zorgtransformatoren de uitdagingen, die deze pandemie met zich meebrengt, in hoog tempo gezamenlijk aan. Op zorginnovatie.nl staan vele innovaties die bijdragen aan de preventie, behandeling en zorg van het coronavirus. Voor jou hebben wij de volgende innovaties op het gebied van werken op afstand, hygiëne, onderzoek, eenzaamheid en communicatie op een rij gezet:

ZORG

Werken op afstand
De coronacrisis zorgt binnen de zorg voor grote uitdagingen. In veel gevallen mogen artsen, behandelaren en gespecialiseerd verpleegkundig personeel nog maar heel beperkt op locatie komen. Technieken als Agumented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) maken het mogelijk om de zorg op afstand te leveren.

Smart Glass
Smart Glass is een bril met een camera waarmee een videogesprek kan worden gestart. Zo kan de zorgverlener een arts of een andere zorgprofessional laten meekijken op de werkvloer en direct advies geven. Dit bespaart zowel de patiënt als de zorgverlener een extra huisbezoek. Dankzij de bril heeft de zorgverlener tijdens het bellen de handen vrij.

Louise de Wijk van SmartGlass: “Door de inzet van de Smart Glass brengen we de expertise van zorgprofessionals op het juiste moment en op de juiste plek bij elkaar. Via de Smart Glass die de zorgprofessional draagt, kijkt een behandelaar of specialist live mee via de Genzõ app op een smartphone of tablet. Naast meekijken, communiceren zij ook met elkaar. Zo kan de behandelaar tips en adviezen geven en de situatie beoordelen. De zorgprofessional heeft de handen vrij en kan direct handelen.”

Hulpvraag: 1Minuut zorgt er graag samen met jou voor dat, doormiddel van deskundige zorg op afstand, verspreiding van het virus bij kwetsbare mensen wordt tegengehouden. Help je mee?

Afbeelding: Demonstratie Smart Glass 

Klik hier om naar het innovatieprofiel van Smart Glass te gaan.

Psylaris
Psylaris biedt iedere therapeut de mogelijkheid aan om gedurende deze crisis gratis optimale EMDR-sessies te kunnen laten plaatsvinden. In tijden van het coronavirus is een therapeut verplicht om via beeldbellen therapie te geven. Deze methode wordt momenteel door honderden therapeuten gebruikt binnen Nederland.

Een oplossing voor het tekort aan therapeuten en beperkte fysieke contact in de GGZ wordt gerealiseerd door Psylaris. Met haar VR oplossing is het mogelijk om EMDR sessies zelfstandig te laten verlopen waardoor er minder fysieke sessies noodzakelijk zijn en een cliënt intensiever behandelt kan worden voor minder kosten.

Mike Verhiel, CEO Psylaris: “Bijna dagelijks veranderen de inzichten in COVID-19 triage en behandeling. Een hele grote uitdaging is hoe je al deze nieuwe kennis bij alle zorgverleners krijgt. Op dit moment gebeurt dat veel met e-learnings, zakboekjes, proces-flows en mondelinge overdracht. Dat is foutgevoelig en vraagt veel tijd, energie en aandacht van de zorgprofessional. Tijd, energie en aandacht die juist nu erg schaars is en dus niet gegeven kan worden aan de patiënt of nog belangrijker aan de zorgverlener zelf.”

Afbeelding: Founders Mike Verhiel en Christoph Lynen met VR bril

Klik hier om naar het innovatieprofiel van Psylaris te gaan.

We are not
We are not heeft in korte tijd, vanwege het coronavirus een SEH-triage webapplicatie (COVID-demo.wearenot.com) gemaakt voor het Maastricht UMC+. Het hele triage protocol, triage proces en COVID-casusdefinitie worden door de webapplicatie ondersteund.

De zorgverlener vult de gegevens van de patiënt in en de applicatie geeft aan of en welke vervolgonderzoeken nodig zijn en uiteindelijk welk risico deze patiënt loopt. Op basis van deze uitkomsten wordt een locatie in het ziekenhuis aangewezen waar de patiënt geplaatst zal worden en onder welke virale bescherming deze patiënt behandeld moet worden.

Fabian Tijssen van We are not: "Mensen zorgen voor mensen. De zorg wordt gevormd door mensen met een roeping. Zij kunnen alleen hun roeping volgen als zij weer ruimte krijgen. Ruimte om te zorgen voor anderen, te ontdekken en te ontwikkelen, ruimte om het goede te doen. Bij alles wat wij bedenken en ontwikkelen staat de mens centraal zodat onze innovaties ruimte voor de zorgverlener realiseren."

Hulpvraag: Wens om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de privacy-eisen rond technische communicatie en opslag van medische gegevens.Wens om de zorgverlener zo intuïtief mogelijk te laten werken via een beter uitgedachte user-experience van de interface.Graag zouden wij input willen ontvangen vanuit andere ziekenhuizen over onze wensen ten aanzien van digitale COVID-19 protocol ondersteuning.

[video:https://youtu.be/4rP_UM1Vc4A]

Klik hier om naar het innovatieprofiel van We are not te gaan.

HalloZorg
HalloZorg is een digitale en medische omgeving, beschikbaar in app-formaat en/of in een webportaal. Het is enigszins te vergelijken met een sociaal medium zoals Facebook, met het verschil dat HalloZorg is ontwikkeld voor zowel sociale als medische doeleinden.

De persoon die zorg nodig heeft staat centraal in het HalloZorg-platform. Daarnaast hebben familie, vrienden en (thuis)zorgprofessionals toegang tot de omgeving. Via HalloZorg is dus iedereen betrokken bij en op de hoogte van de zorg voor de persoon die zorg nodig heeft. De zorgbehoevende krijgt hiermee zowel de juiste medische alsook de gewenste sociale begeleiding en aandacht. Ook na herstel of ontslag uit ziekenhuis/zorginstelling biedt HalloZorg de gewenste veiligheid en zekerheid. Met bewegingssensoren is bijvoorbeeld na te gaan of de hulpbehoevende veilig is thuisgekomen.
 
HalloZorg is beschikbaar op alle platformen en apparaten, zodat alle gebruikers er mee kunnen werken. Beschikbare modules zijn Veilig Thuis, Medicatie, Mobiele Alarmering en Toegangsbeheer. 

Anna (44) - mantelzorger en gebruiker HalloZorg: Toen mijn vader er alleen voor kwam te staan, vergat hij vaak zijn medicijnen in te nemen. Ik wilde hem graag helpen, maar op afstand was dat lastig. Met de medicijndoos met sensoren kan ik zien wanneer hij de medicijnen vergeet, en een belletje is zo gedaan.”

Hulpvraag: HalloZorg faciliteert veilige zorg op afstand en bestrijdt eenzaamheid. Wie is bereid om samen met ons HalloZorg binnen uw organisatie te implementeren?

Afbeelding: digitale omgeving HalloZorg

Klik hier om naar het innovatieprofiel van HalloZorg te gaan.

Gespreksvoering met patiënten op ICU
Nu het coronavirus woedt in Nederland en er relatief veel ouderen op de Intensive Care Unit (ICU) belanden, voeren zorgverleners met kwetsbare ouderen dagelijks gesprekken over al dan wel niet beademen, reanimeren of laten opnemen op de ICU. De innovatie PATIENT+ biedt hiervoor een oplossing. 

PATIENT+
PATIENT+ heeft met het Albert Schweitzer ziekenhuis de gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ doorontwikkeld. Momenteel gebruikt door verschillende ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. De gesprekshulp is per direct gratis beschikbaar voor alle ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen. De gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ is bedoeld voor kwetsbare ouderen met (verdenking op) het coronavirus. Zorgverleners doen er alles aan om corona-patiënten beter te maken, maar met name bij kwetsbare ouderen is er geen garantie dat het ook lukt. 

De gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ geeft patiënten medisch-inhoudelijke informatie over de voordelen, nadelen en resultaten van behandelopties. Ook helpt de gesprekshulp patiënten meer inzicht te verkrijgen in hun eigen voorkeuren. Zo gaan patiënten goed voorbereid in gesprek met hun zorgverlener en ondersteunt de gesprekshulp in de gezamenlijke besluitvorming. 

De inhoud van de gesprekshulp is gebaseerd op de wensen en behoeften van artsen werkzaam op de afdelingen geriatrie, interne geneeskunde, SEH en Intensive Care mede tot stand gekomen met het Albert Schweitzer en door het UMCU met steun van Coöperatie VGZ.

Michiel Hageman, medeoprichter PATIENT+: "Super trots ben ik op de snelheid en daadkracht waarmee de gesprekshulp is ontwikkeld. Dit geldt voor ons eigen team, maar ook voor de personen en instanties waarmee we nauw hebben samengewerkt zoals Marieke Meinardi, internisten, SEH-artsen en intensivisten uit het ASZ, Bernhoven, NWZ en het UMCU”.

Hulpvraag: Werk jij in de zorg? Download dan de gratis gesprekshulp van PATIENT+ en biedt patiënten een helpende hand bij het maken van de juiste behandelkeuze.

Afbeelding: Patient+ 

Klik hier om naar het innovatieprofiel van PATIENT+ te gaan.

BEHANDELING

Het coronavirus COVID-19 kan op diverse plaatsen in het menselijk lichaam veel schade aanrichten, van de bloedbaan tot de longen. Een innovatie die hierop inspeelt is de innovatie ELECTROSPRAY INHALATOR.

ELECTROSPRAY INHALATOR
Een innovatie die de potentie heeft effectieve therapieën ter behandeling van COVID-19 gericht toe te dienen via de long is de ELECTROSPRAY INHALATOR van Gilbert Technologies. Diverse veelbelovende bestaande en nieuwe geneesmiddelen worden momenteel onderzocht in studies ter bestrijding en/of behandeling van COVID-19. Het coronavirus manifesteert zich voor een belangrijk deel in de longen, zodoende lijkt toediening van een therapie direct aan de longen op basis van minuscuul kleine druppeltjes een effectieve optie.

Maurits Huigen, COO Gilbert Technologies, “Wij willen graag ons steentje bijdragen aan de wereldwijde ambitie om op korte termijn effectieve therapieën voor COVID-19 te ontwikkelen. Met een versnelde doorontwikkeling van het prototype van onze ELECTROSPRAY INHALATOR, hopen we op korte termijn de meest belovende geneesmiddelen te kunnen testen op basis van gerichte toediening aan de longen. ”

Hulpvraag: “Zorginnovatie.nl en Gilbert Technologies gaan samen de strijd aan tegen COVID-19, doe jij mee?”

[video:https://youtu.be/RRwYPzHO_fU]

Klik hier om naar het innovatieprofiel van ELECTROSPAY INHALATOR te gaan.

Onderzoek

Waarom wordt de één heel erg ziek en merkt de ander er vrijwel niets van? In deze tijd hebben we meer dan ooit de behoefte aan versneld onderzoek naar coronavirus symptomen en behandelingen. Dit houdt onder andere in dat we meer micro-experts nodig hebben om het coronavirus onder controle te krijgen. Het platform Symptonenzoeker.nl biedt hier een oplossing voor.

Symptomenzoeker.nl
Symptomenzoeker.nl is ingericht om micro-experts, laagdrempelig, hun kennis te laten delen. Deze informatie is vervolgens per direct beschikbaar voor de eerstvolgende bezoeker. De trends die hier ontstaan geven versneld stof tot verder onderzoek.

Bart Luijten, eigenaar Symptomenzoeker.nl: “De coronacrisis maakt ons pijnlijk bewust van lange doorlooptijden van potentiële behandelingen. Na de uitbraak van het coronavirus hebben we meer dan ooit de behoefte om snel op zoek te gaan naar de juiste behandeling waarmee we onnodig leed kunnen voorkomen. En dan te denken dat een nieuw geneesmiddelontwikkeling gemiddeld tien jaar duurt.”

Hulpvraag: De symptomenzoeker.nl wil graag hulp bij het vergoten van haar zichtbaarheid.

Afbeelding: innovatie Symptonenzoeker.nl

Klik hier om naar de innovatie van Symptonenzoeker.nl te gaan.

PREVENTIE

Handen wassen en nog eens handen wassen. We doen het meer dan voorheen en nauwkeuriger. Dat Hygiëne kan bijdragen aan preventie is wel duidelijk. Een zelfreinigende deurknop of muur. Het zijn dit soort innovaties die bij kunnen dragen aan een hygiënische leefomgeving.

EKOTEX HYGIENE
Zo is er de innovatie EKOTEX HYGIENE, een hygiënisch glasweefselbehang afgewerkt met een hygiënisch verfsysteem. EKOTEX HYGIENE wandafwerking bestaat uit een HYGIENE glasweefselbehang afgewerkt met een EXTRA HYGIENE verfsysteem.

Het glasweefsel wordt geweven van glasvezels, deze bestaan uit zand en soda. Vervolgens wordt er een coating op aangebracht. In de coating zitten unieke bestanddelen die ervoor zorgen dat het glasweefselbehang bacterie werend, schimmelwerend en luchtzuiverend is.

Door de virus-inactiverende werking wordt de verspreiding van het COVID-19 coronavirus voorkomen. Hierdoor wordt de kans op besmetting via het aanraken van de wanden een stuk kleiner.

Naast het goed schoonmaken van wanden en contactvlakken is het goed om deze preventief te beschermen. Wanden in operatiekamers en cleanrooms worden dagelijks zeer goed gereinigd. De binnenwanden van openbare ruimtes, patiëntenkamers, recepties, restaurants worden minder intensief schoon gemaakt, waardoor de kans op contactbesmetting aanwezig is. In zorginstellingen worden binnenwanden vaak als steun gebruikt voor minder mobiele bewoners, en ook hier is daardoor het risico aanwezig voor contactbesmetting.

Victor Franke, EKOTEX HYGIENE: “Voor alle mensen waarvan familie in het ziekenhuis ligt, of familie die woont in een zorg - of verpleeginstelling, die ze al weken niet meer hebben kunnen bezoeken, willen we actief en preventief een bijdrage leveren aan het verkleinen van de besmettingskans op COVID-19.”

Hulpvraag: Wij zouden graag hulp krijgen bij het analyseren en kenbaar maken van de noodzaak om wanden schoon te houden en preventief te beschermen tegen verspreiding van bacteriën en het COVID-19 virus.

Afbeelding: muren in een ziekenhuis met EKOTEX HYGIENE wanden.

Klik hier om naar het innovatieprofiel van EKOTEX HYGIENE te gaan.

Eenzaamheid

Anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven, binnen blijven wanneer je verkouden bent of helemaal niet naar buiten mogen wanneer je valt onder de risicogroep; het zorgt ervoor dat mensen zich (meer) eenzaam gaan voelen. De inzet van type innovaties als: Virtual Reality (VR), beeldbellen en applicaties bieden oplossingen.

WATCH SEM
Zo kunnen ouderen met beginnende Alzheimer met behulp van de applicatie WATCH SEM  preventief hun levensstijl en leefritme vastleggen, zodat ze uiteindelijk langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Via een applicatie op een horloge en/of ander device worden slapen, eten en bewegen gemonitord. WATCH SEM geeft de oudere een signaal met behulp van een vaste stem met eigen beeld (foto) wanneer het bijvoorbeeld tijd is om te ontbijten of een vaste wandeling te maken. Al deze handelingen zijn gebaseerd op hun eigen vaste leefstijl, waardoor deze handelingen heel herkenbaar zijn voor de oudere. De data wordt bijgehouden en is te zien op het service platform WATCH SEM en is toegankelijk voor mantelzorgers en familie.

Sylvie Bogaerts, eigenaar WATCH SEM, “Wij willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen met behulp van deze applicatie. Het vastleggen en monitoren van het persoonlijk eet-, slaap- en beweegritme zorgt ervoor dat dit mogelijk is.”

Hulpvraag: “Zorginnovatie.nl en WATCH SEM zorgen samen voor onze ouder(s) doe jij mee?”

Afbeelding: Applicatie WATCH SEM

Klik hier om het profiel van WATCH SEM te gaan.

ZorgPlezier
ZorgPlezier biedt een VR-platform aan waar mensen online samen kunnen komen. ZorgPlezier richt zich op de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg met haar innovatie.

Het VR-platform is eenvoudig in gebruik. Gebruikers maken een account aan en ontwerpen een eigen avatar op het platform. Op het platform kunnen gebruikers bijeenkomsten bijwonen zoals een presentatie of een discofeest, maar ook samenkomen bij een kampvuur.

Het samen beleven en ervaren van VR-ervaringen zorgt ervoor dat nieuwe gespreksstof ontstaat en herinneringen naar boven komen. Door dit te beleven en weer te delen met anderen, worden de hersenen actief.

Marloes Henderikx van ZorgPlezier: ‘VR zorgt voor een 'immersive' ervaring. Je hebt het gevoel dat je ondergedompeld bent in een andere wereld, echt even op een andere plek bent. Het gebruik van het VR-platform gaat een stapje verder dan beeldbellen.’

Hulpvraag ZorgPlezier: Om deze innovatie een stap verder te brengen kan ZorgPlezier hulp gebruiken van een adviseur op het gebied van marketing/sales, financiën en technische ontwikkeling.

Afbeelding: Marloes Hendrik, oprichter ZorgPlezier en gebruiker ZorgPlezier

Klik hier om naar het innovatieprofiel van ZorgPlezier te gaan.

Mentech Innovation
Tot slot de innovatie Mentech Innovation, een netwerkapp speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. De netwerk app meet het geluk van de cliënt, wordt ingezet om geluksactiviteiten in te plannen en stimuleert sociale contacten vanuit het netwerk om bij te dragen aan het dagelijks geluk van de cliënt. De verzamelde data en door ingebouwde intelligente algoritmen worden patronen herkend en kan de app suggesties doen voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan dagelijks geluk.
 
Erwin Meinders, CEO van Mentech Innovation: “Mensen met een verstandelijke beperking of dementie gelukkiger maken, dat is waar wij voor staan. Meer dan ooit wordt duidelijk hoe belangrijk sociale contacten en activiteiten zijn en hoezeer ze bijdragen aan geluk.”

Hulpvraag Mentech Innovation: “Wij zijn op zoek naar personen die de app voor ons willen testen gedurende de testfase. We zoeken ouders en verwanten, maar ook persoonlijk begeleiders of gedragsdeskundigen binnen de VG of ouderenzorg.”

Afbeelding: applicatie Mentech Innovation

Klik hier om naar het innovatieprofiel te gaan van Mentech Innovation.

Help ons het woord te verspreiden

Bedankt dat je deel uitmaakt van Zorginnovatie.nl, een community bestaande uit ruim 3.600 community leden die zich inzetten voor het innoveren van de zorg. Als je dit artikel waardevol vond, is de kans groot dat anderen dat ook zullen doen, dus geef het door.

Heeft een vriend dit naar je doorgestuurd? Meld je hier aan om de maandelijkse nieuwsbrief van Zorginnovatie.nl te ontvangen.

De Zorginnovatie.nl nieuwsbrief wordt samengesteld door de regiopartners, partners, de community leden en het team van Zorginnovatie.nl.

Als je impact wilt maken in zorginnovatie, is het belangrijk om jezelf te omringen met mensen die je kunnen helpen daar te komen.