Welke tip vindt jij het meest waardevol om succesvol op te schalen? Stem nu!

09 mei 2019

Het afgelopen halfjaar heeft ZorgInnovatie tien verschillende startups geïnterviewd over hoe je als ondernemer succesvol kan opschalen. Wat zouden zij anders doen? Waar zijn zij trots op? Je leest in de blogreeks succesvol opschalen!

Graag willen we je vragen om te stemmen op jouw favoriete tip! Als dank krijg je twee toegangskaarten voor de Challenge & Congress in het KPN-hoofdkantoor Rotterdam op 23 mei, georganiseerd door de SHC.  

In chronologische volgorde.

PINKTRAINER 

Tip 1. Vind de balans tussen waardecreatie en financiën 

Pinktrainer vroeg zich af op welke facetten zij fysiotherapeuten kan ondersteunen in het gebruik van het dashboard. En hoe zij de app zo gebruiksvriendelijk kan maken voor de patiënt. Echter vergat zij hierbij niet ook het businessmodel in mee te nemen. 

René: “Bij opschaling heb je te maken met de waarde van de applicatie in het gebruik van je afnemers. Dit is enerzijds de verhogende werking op de zorgkwaliteit maar anderzijds ook hoe het financieel passend inzetbaar is binnen de financiering van de zorgverlening.” “Denk dus direct vanuit de zorgondernemer en zijn of haar businessmodel.” 

Lees meer >>

OZOVERBINDZORG 

Tip 2. Samenwerken is key 

OZOverbindzorg stimuleert vanaf het begin de samenwerking tussen de verschillende partijen. Het is belangrijk om mensen digitaal te leren samenwerken. Dit begint met elkaar leren kennen. 

Zo houdt OZOverbindzorg vanaf het begin de samenwerkingsafspraken bij. De eerste week wordt een sessie georganiseerd met de nieuwe gebruikers met uitleg over hoe het platform werkt. Na 6 weken komt heel de groep bij elkaar. Wat gaat er goed en wat niet. Cindy: ‘Als iemand dan aangeeft te veel berichten te ontvangen, dan kan een ander daar rekening mee houden. 

Na drie maanden doet OZOverbindzorg dit nog een keer. Martine: ‘Dan zien we dat de samenwerking vorm begint te krijgen en zich een team vormt. En dat doen we bij die mensen aan tafel. 

Lees meer >>

ORYX MOVEMENT SOLUTIONS 

Tip 3. Zorg dat je een verbinder hebt  

ORYX kwam in de JIM in aanraking met Uzelf. Dankzij Uzelf komt ORYX makkelijk in contact met de juiste stakeholders en potentiële klanten. Een aanrader voor iedere startup die actief hun product wil toetsen op het gebied van bruikbaarheid en testen in de praktijk.   

Lees meer >>

FLUIDBALANCE  

Tip 4. Ontwikkel een relatief simpele innovatie als je snel wilt opschalen 

Omar en zijn teamleden hebben gekozen voor een relatief simpele oplossing voor het gestelde probleem. Een oplossing die bovendien toepasbaar is op veel verschillende (verpleeg)afdelingen in het ziekenhuis. 

Omar: “Als je in de medische wereld snel wilt opschalen, moet je idee niet te complex zijn. Er moeten niet te veel haken en ogen aan zitten.” 

Lees meer >>

WOLK - DE ONZICHTBARE HEUPAIRBAG  

Tip 5. Ga het gesprek aan met ondernemers waaraan je kunt spiegelen 

Vanaf de start zocht Wolk regelmatig contact met andere ondernemers die al wat verder waren dan zij. Het voordeel hiervan is dat je sneller stijgt naar een hoger niveau en een netwerk opbouwt. 

Filippo: "Zij konden mij de adviezen geven die ik nu aan jonge ondernemers geef en dat helpt."

Lees meer >>

MOBILÉA BEELDZORG  

Tip 6. Investeer in de interne trots! 

De medewerkers maken jouw product. Als zij niet overtuigd zijn van wat het doet, dan gaat dit ten koste van hun betrokkenheid. 

Marrit: “We delen binnen het team bijvoorbeeld regelmatig updates over wat we op locatie aan het doen zijn met het zorgpersoneel dat we trainen en best practices die we hieruit halen. Of we delen persoonlijke succesverhalen van cliënten. Hiermee creëer je saamhorigheid en betrokkenheid van je eigen personeel. Het gaat om de interne trots, dat is zo belangrijk!” 

Lees meer >>

AFASIETHERAPIE.NL/ LOGOCLICKS! 

Tip 7. Schets een realistisch tijdspad waarin de langzaamste schakel het tempo bepaalt 

Eén van de belangrijkste tips die Jan wil meegeven is: “Geduld! Laat de traagste partij het tempo bepalen.” In het ontwikkeltraject van Afasietherapie.nl liep de planning die zij voor ogen hadden namelijk niet gelijk met die van de Hogescholen. Het gevolg was dat de wetenschappelijke onderbouwing vanuit de Hogescholen nog niet afgerond was, maar de softwareontwikkelaar al wel verder wilde. Dit leidde in eerste instantie tot een te versimpelde versie van de innovatie die later weer moest worden bijgesteld. ‘Ongeduld’ kostte Afasietherapie.nl uiteindelijk vier maanden vertraging en onvoorziene kosten. 

Jan: “Hogescholen denken in periodes van tenminste een half jaar en ondernemers in periodes van een week. Geduld is de belangrijkste tip voor ondernemers. Voor je het weet neem je verkeerde beslissingen uit enthousiasme, die je later weer terugkrijgt.’’ 

Lees meer >>

MIND MANSION  

Tip 8. Investeer in kennis 
Het tweede gebrek binnen het team- kennis van de zorg - is tevens iets waar ze zelf actief mee aan de slag zijn gegaan. Ze hebben zich de materie rondom angststoornissen helemaal eigen gemaakt door veel te lezen, te spreken met behandelaren en cliënten door in de praktijk mee te kijken. Op deze manier kregen ze een goed beeld van hoe een huidige behandeling eruit ziet en waar de ‘obstakels’ liggen voor de cliënt. 

Lees meer >>

TINYEYE EUROPE 

Tip 9. Bouw een heel goed business model 
“Eén van de allerbeste dingen die we gedaan hebben is een gefundeerd business model neergezet.” In 2010 is Elisa hiermee naar de NZa gegaan en ontving de prestatiecode voor online logopedie. Hiermee was de weg vrij om zorgverzekeraars te benaderen met de vraag of ze online logopedie wilden inkopen. Er was enige volharding voor vereist, maar inmiddels vergoeden alle zorgverzekeraars online logopedie. 

Lees meer >>

ABENA & STICHTing Zorg tichting Philadelphia Zorg 

Tip 10. Blijf kritisch op wat succes is 
De vier kernvragen voor een succesvolle innovatie binnen Philadelphia Zorg zijn: 

  1. Lost het op waar het voor bedoeld is? 
  2. Wordt de cliënt er beter van? 
  3. Is het werkbaar? 
  4. Slaat het aan? 

Lees meer >>