Uzelf gaat in gesprek met Fitavie - de beweeg- en programmacoach

30 april 2019

Uzelf sprak onlangs met ondernemer Ronald van Tol in de Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) te Utrecht. Graag vertelt hij over zijn zorginnovatie, zijn ambities en zijn ondernemersbehoeften.

Wat was de start van Fitavie?

Ronald: Het idee voor Fitavie is acht jaar geleden geboren. Op dat moment zag ik welke impact Alzheimer had op het leven van mijn oma. Voor mij was het een eerste confrontatie met dementie en meteen een ‘call to action’. Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van sport en gezondheid: voor mij stond toen vast dat ik bewegen zou gaan inzetten in de strijd tegen dementie en om meer kwetsbare ouderen de kracht van bewegen te laten ondervinden.

Door drukte van het dagelijks werk verdween mijn voornemen naar de achtergrond. Totdat ik in 2016 een symposium bezocht: Het fitte brein. Die bijeenkomst werd afgesloten met deze oproep aan de sportwereld: “Bedenk iets nieuws voor inactieve ouderen en neem dementie daarin mee. Bewegen is namelijk zo belangrijk!”

Bewegen inzetten voor kwetsbare ouderen: nu of nooit

Toen wist ik: nu of nooit. Om mijn inspanningen te kunnen leveren naast mijn werk, moest ik op zoek naar financiering. Een optie was meedingen naar de SBIR Innovatieprijs kwetsbare doelgroepen van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.). Dat deed ik en met succes!

Eén jaar draaide ik samen met zestig andere bedrijven mee in een competitie om een innovatie te ontwikkelen om kwetsbare burgers structureel meer te laten bewegen. Na anderhalf jaar onderzoeken, pitchen, testen, ontwikkelen, prototype bouwen, business case en marketingplan ontwerpen hoorde ik bij de overgebleven ondernemers. Ik had de afvalrace gewonnen!
Ondertussen had ik om mij heen een team van experts verzameld: ouderen, mantelzorgers, geriaters, bewegingsagogen en fysiotherapeuten.

Aanvankelijk wilde ik bewegen inzetten in de strijd tegen dementie. Tijdens de onderzoek- en ontwikkelfase kreeg ik steeds vaker het (dwingende) advies om mijn doelgroep te verbreden tot inactieve ouderen thuis of in een dagbesteding, onder wie ook ouderen met dementie. Dat heb ik toen gedaan.

Focus op ondernemerschap

In 2018 nam ik ontslag van mijn werk. Ik wil(de) met Fitavie een verschil gaan maken en dat kon alleen als Fitavie mijn volle aandacht kreeg. Dat heeft geholpen. Vanaf januari 2019 is Fitavie op de markt verkrijgbaar.

Over Fitavie

Fitavie is een slim beweegprogramma en een beweegcoach in één. Met bewegen sterken ouderen zichzelf om langer en leuker thuis te blijven wonen. Met Fitavie sterken zij zich in hun alledaagse activiteiten, hun ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen, red.). Concreet: de oudere vult een dagschema in. Bijvoorbeeld: ik sta op; ik zet koffie; ik doe boodschappen; ik wandel. Voor al die handelingen zijn kracht, balans, coördinatie, fijne motoriek en conditie nodig. Het programma vraagt naar de activiteiten en biedt vervolgens passende versterkende oefeningen aan. Bijvoorbeeld vingeroefeningen (voor beweeglijkheid en kracht in de handen) die ook het brein stimuleren.

Fitavie bestaat uit slimme techniek. Het programma leert van de oudere en biedt steeds oefeningen op maat. Al met al bevat Fitavie 165 variaties aan oefeningen. En behalve de oudere heeft ook een begeleider, zorgverlener of mantelzorger toegang tot Fitavie. Op die manier nodigt Fitavie uit tot samen werken aan verbetering. Fitavie kun je alleen gebruiken en in een groep voor groepsactiviteiten.

Fitavie vraagt vooral durf; ouderen en e-health vormen nu eenmaal nog geen vanzelfsprekende combinatie. Toch blijkt tijdens testen dat ouderen binnen twintig minuten 80% van het programma hebben verkend. Als ouderen eenmaal ervaren dat er geen rook uit hun telefoon of tablet komt en dat Fitavie niet kwaad wordt wanneer zij ergens ‘per ongeluk’ op drukken, gaan zij ermee aan de slag.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=5A4rpDkpS8A]

De ambitie van Fitavie

In de basis wil ik een lichtpuntje zijn voor ouderen thuis. Ouderen die meer gaan bewegen omdat zij het leuk vinden of omdat zij zich daardoor fitter voelen. Daarnaast koester ik mijn ondernemersambitie om eind 2019 vijfduizend ouderen te laten bewegen met Fitavie. En over vijf jaar maakt Fitavie standaard onderdeel uit van de techniek in hun huiskamers!

Wat zou Fitavie verder helpen in de regio Utrecht?

Fitavie komt verder met een partij die volume kan en wil afnemen. Een organisatie die meer inactieve ouderen (met dit programma) wil laten bewegen.
Dat bewegen werkt, is aangetoond. Mijn uitdaging is ouderen het programma te laten accepteren. 75-Plussers die tijd nodig hebben om vertrouwd te raken met e-health en slimme technologie. Daarnaast wil het beweegprogramma ook naam krijgen onder zorgprofessionals en mantelzorgers, de begeleiders die ermee aan de slag gaan.
Tot nu toe reageren ouderen, ouderenbonden, ledenorganisaties, gemeenten en zorginstellingen enthousiast: “Fitavie is nieuw, nodig en relevant!”