Succesvol opschalen: Pinktrainer aan het woord!

26 april 2019

Alweer voorlopig het laatste interview in de reeks ‘succesvol opschalen’. Een reeks waarin ZorgInnovatie in totaal tien ondernemers interviewt om van de inspirerende verhalen achter hun innovatie te leren. Waar liepen - en lopen - zij tegenaan in het opschalingsproces? En wat zijn hun gouden tips? In deze editie spreken we met René Loek, medeoprichter en ontwikkelaar van Pinktrainer. 

Hoe het begon

Pinktrainer is ontstaan nadat Monique van Dijk, medeoprichtster Pinktrainer en voormalig wereld- en Europees kampioene fitness, 2,5 jaar geleden met borstkanker werd gediagnosticeerd. Ze besloot om niet met de pakken neer te gaan zitten en bleef doorgaan met krachttrainingen. Met positief resultaat! Monique ervoer weinig veranderingen in haar lichaam ondanks de zware behandelingen, die zij kreeg. Verscheidene ziekenhuizen vroegen haar om presentaties te geven over hoe zij zo fit is gebleven tijdens de behandeling van borstkanker. 

Monique en René kenden elkaar al langer uit de sportwereld en vroegen zich af hoe krachttraining bij borstkanker is georganiseerd in Nederland en wereldwijd. Ze keken specifiek welke probleemstellingen er waren en hoe dit opgelost kon worden. Hoe kan iedereen profiteren van gerichte training en de juiste voeding tijdens en na de behandeling. Tevens hoe ze de zorgverlening kunnen faciliteren met het nastreven van een 100% zorgkwaliteitsniveau. De oplossing begon met een dashboard waarin de zorgverlener trainingen opstelt en voedingsrichtlijnen aangeeft voor de patiënt met borstkanker. 

Foto: Monique van Dijk van Pinktrainer

Pinktrainer in het kort

Pinktrainer is een interactief dashboard gekoppeld aan een smartphone app. De zorgverlener beschikt over een dashboard. Via het dashboard stuurt de zorgverlener opdrachten naar de patiënt, gericht op voeding, training en motivatie tijdens en na de behandeling van borstkanker. De patiënt ontvangt de opdrachten via een app. 

René: “De patiënt weet precies wat zij/hij moet doen, wat hij/zij moet eten en hoeveel hij/zij moet bewegen. Bovendien krijgt de patiënt de nodige informatie omtrent training en voeding. Dat zie je in allerlei artikeltjes die er ook bij geplaatst worden. Over bijvoorbeeld voeding hebben we daar een vaste afspraak mee met Wereld Kankeronderzoeksfonds en Voedingenkankerinfo.nl. Zij leveren content, zodat wij op een lijn zitten qua voeding, zoals dat nationaal geldt.”

De zorgverlener monitort de voortgang van de patiënt en bepaalt aan de hand hiervan wat het vervolg moet zijn voor het beste behandelplan. 

René: “Bijwerkingen verschillen tussen patiënten als gevolg van de ziekte en de medicatie. De fysiotherapeut bepaalt op basis van deze gegevens hoe de app ingezet gaat worden en het meest effectief is voor de patiënt.”

Het gehele behandelplan wordt vervolgens gemonitoord en vastgelegd in een uitkomstenrapportage.

5 tips van Pinktrainer voor opschalen

 Tip 1. Begin direct met het nadenken over opschalen
Pinktrainer begon al snel met het nadenken over opschalen. Sterker nog op het moment dat René en Monique besloten het dashboard en de app te ontwikkelen begonnen ze direct opschalen binnen het strategische plan uit te werken. 

René: ‘Wat we veel hebben gehoord tijdens allerlei bijeenkomsten is dat men ergens aan begint, met name gesubsidieerde projecten hebben dat, en men niet nadenkt over hoe het business model eruit zou moeten zien. Je hebt een organisatie nodig om die applicatie draaiende te houden en een gebruikersniveau te halen dat continuïteit garandeert. Daar begint de realiteit van het traject.'

Tip 2 Stel jezelf de volgende twee vragen voor opschalen
Pinktrainer stelde zich de volgende twee vragen, om te kunnen opschalen.

A.      Hoe uniek is je productie en/of dienst en lost het een probleemstelling op?
B.      Wie zijn de belangrijkste partijen die invloed hebben om te kunnen opschalen?

Pinktrainer is uniek in haar soort is en bracht in kaart welke partijen belangrijk zijn om mee in contact te treden. “Ga op zoek naar organisaties die jouw applicatie functioneel kunnen bevestigen en een rol spelen om deze bevestiging naar de markt te communiceren. Partijen of stakeholders aan laten sluiten en een rol geven die straks deuren opent of een fundament betekenen voor opschaling.” aldus René. 

Pinktrainer kreeg tijdens de gesprekken met partijen zelfs te horen dat de applicatie hen confronteert met de huidige hiaten binnen de kwaliteit van hun vak. 

Tip 3 Vind de balans tussen waardecreatie en financiën
Pinktrainer vroeg zich af op welke facetten zij fysiotherapeuten kan ondersteunen in het gebruik van het dashboard. En hoe zij de app zo gebruiksvriendelijk kan maken voor de patiënt. Echter vergat zij hierbij niet ook het businessmodel in mee te nemen.

René: “Bij opschaling heb je te maken met de waarde van de applicatie in het gebruik van je afnemers. Dit is enerzijds de verhogende werking op de zorgkwaliteit maar anderzijds ook hoe het financieel passend inzetbaar is binnen de financiering van de zorgverlening.” “Denk dus direct vanuit de zorgondernemer en zijn of haar businessmodel.” 

Tip 4 Ken het behandelprotocol
Tijdens het implementeren van de applicatie wist Pinktrainer het protocol al van de ziekenhuizen en fysiopraktijken betreft behandelrichtlijnen met betrekking tot borstkankerzorg. 

René: “Als je pas aan het einde hiermee geconformeerd wordt, dan is het lastiger om aan te passen. Ook al heeft de applicatie zich allang bewezen, maar dan wordt je geconfronteerd met de situatie dat er eerst nog een pilot moet worden gedraaid omdat men er een effectieve integratie binnen het bestaande behandelprotocol moet beschrijven."

Tip 5 Maak een roadmap 
Pinktrainer heeft voor zichzelf een roadmap opgesteld, waarin stond wanneer zij met welke stakeholders in contact wilden komen maar ook om tijdig alle juridische documenten of certificeringen gereed te hebben.

René: “Documenteer vanaf het begin alles wat je doet en waarom. Zeker als het gaat om de ontwikkeling van de techniek is het bijhouden van je technical file en je testprocedures van belang“. Zoek hierin ook direct de juiste ondersteuning. Voor ons zijn Maurice van der Woude van BP Delivery (Kwaliteitsstandaarden) en Jolande Koobs van Holland Innovative (MDD/MDR) erg belangrijk geweest. Trajecten die parallel met je ontwikkeling moeten lopen daar deze erg veel tijd kosten en je opschaling erg kunnen belemmeren indien je dit pas aan het einde moet regelen." 

Een ander aspect is dat je bij de ontwikkeling je contacten geografisch moet spreiden. Je bent geneigd om in je eigen omgeving alles uit te vinden en mensen te betrekken. Zoek ook je early adapters in verschillende regio’s en verschillende netwerken.

De toekomst

Momenteel is Pinktrainer bezig met de ontwikkeling van applicaties gericht op   prostaatkanker- en darmkankerzorg. De twee gebieden na borstkanker die de grootste wetenschappelijke basis hebben als het gaat om trainen en voeding bij kanker.

Voor de verdere implementatie van Pinktrainer geeft René aan dat het zou helpen, als de communicatie, over hoe belangrijk training is tijdens en na de behandeling van de ziekte, meer aandacht krijgt in de behandeling van borstkankerzorg in Nederland.

René: “Het zal niemand ontgaan zijn in media de afgelopen dagen, nazorg bij kanker moet beter georganiseerd en gecommuniceerd worden. Dat begint bij het moment van diagnose of wellicht zelfs eerder bij het bevolkingsonderzoek. Huisartsen en het medisch oncologisch team spelen een belangrijke rol om met iets meer diepgang aandacht te besteden aan de noodzaak van trainen bij kanker. Het is echter niet eenvoudig om binnen alles waar de patiënt mee geconfronteerd wordt een juiste communicatie hiervoor te bepalen”.

Momenteel is het zo dat de Borstkankervereniging Nederland het roze lintje geeft aan ziekenhuizen die een bepaalde kwaliteitsstandaard behalen op het gebied van borstkankerzorg. Wat mij betreft mag als beoordelingscriterium hier nu ook  de communicatie over training bij kanker worden meegenomen.”

Meer over de implementatie van Pinktrainer vind je in hun profiel op ZorgInnovatie of via de website www.pinktrainer.nl

Foto: René Loek van Pinktrainer