Succesvol opschalen: OZOverbindzorg vertelt!

08 april 2019

Alweer het negende interview in de reeks ‘succesvol opschalen’. Een reeks waarin ZorgInnovatie een aantal ondernemers interviewt om van de inspirerende verhalen achter de innovaties op ons platform te leren. In deze editie gaan we in gesprek met Cindy Hobert, directeur OZOverbindzorg en praktijkmanager van een Huisartsenpraktijk en Martine Scholten, manager bedrijfsvoering en HR van OZOverbindzorg. Graag delen zij hun tips met jou.

Van verzorgingshuis naar OZOverbindzorg

De aanleiding van Cindy om OZOverbindzorg te beginnen was de nieuwe regelgeving in Nederland. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en in 2012 werd duidelijk dat verzorgingshuizen dicht gingen. Het toenmalige verzorgingstehuis in het dorp van Cindy moest dicht. De inwoners van het verzorgingstehuis hadden geen andere optie dan te verhuizen naar een ander verzorgingstehuis in een ander dorp.

Op dat moment werden het Cindy en de huisartsenpraktijk, waar zij werkzaam is, duidelijk dat het langer thuis wonen er nu echt aan zat te komen.

De zoektocht naar een oplossing begon. Al snel kwam het idee ter sprake dat een digitaal platform, waarin verschillende disciplines onderling én met client/mantelzorger kunnen communiceren, zou voorzien in de behoefte. Nóg een dossier zit niemand op te wachten.

Cindy: 'We  hebben ervaren dat veel ICT’ers komen met luchtkastelen met veel toeters en bellen. Wij waren op zoek naar iets eenvoudigs. We begonnen met het vergelijken van 26 tools voor een online platform, waarvan uiteindelijk vier platforms bleken te werken en maar één de client en mantelzorger een prominente rol bood.'

Hoe werkt OZOverbindzorg?

OZOverbindzorg zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen met een online platform. Iedereen kan een account krijgen op OZOverbindzorg. Per cliënt is er een afgeschermde omgeving en de cliënt heeft een eigen profiel. Via dit profiel kunnen berichten gestuurd worden naar zorgverleners, mantelzorgers en de cliënt zelf. Bijvoorbeeld vragen over een wond kunnen aan de huisarts en/of thuiszorg gesteld worden, maar ook het bestellen van medicatie kan via het platform. Zorgverleners zien als ze inloggen bij welke cliënten er actie van hen wordt gevraagd, maar ze zien ook wie er bij hun eigen cliënten betrokken zijn.

Ook kan in het platform een bericht naar één iemand of naar een hele groep gestuurd worden. Het voordeel hiervan is dat er bijvoorbeeld niet naar vier mensen gebeld hoeft te worden voor precies dezelfde vraag. ‘Vooral als mantelzorger blijf je bellen en regelen. Als je de één gesproken hebt, mag je vervolgens nog één keer precies hetzelfde verhaal vertellen,’ aldus Martine.

Cindy: 'Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Koning heb ik het met minister Slob, staatsecretaris Blokhuis en minister de Jonge over OZOverbindzorg gehad. En ze vonden het eigenlijk raar dat zoiets nog niet bestond.'

Tips die OZOverbindzorg andere ondernemers wil meegeven:

Tip 1. Om te beginnen moet je beginnen…

OZOverbindzorg begon met het draaien van veel kleine projecten om te leren. ‘Volgens mij is dat één van onze beste stappen geweest, we zijn gewoon heel lerend begonnen, wat werkt wel en wat werkt niet,’ geeft Cindy aan. ‘Je moet klein beginnen. Heel de wereld willen veroveren op dag 1 lukt niet.’

Tip 2. Keep it simple, stupid

Platforms worden snel te ingewikkeld. OZOverbindzorg legt de focus op het stimuleren van de samenwerking tussen partijen.

Martine: ‘Veel systemen zijn gestuurd op plannen uitgebreide werkwijzen. Waar geen behoefte aan is. Het is één van de grootste leerlessen die wij hebben gehad de afgelopen 6 jaar. Hou het simpel. En zorg dat je organisatie van buiten en binnen op elkaar is afgestemd.'

Tips 3. Neem een centrale rol in

In de praktijk is het zo dat de thuiszorg, gemeente, gehandicaptenzorg en ga zo maar door wel een platform kunnen opzetten. Echter het lukt deze partijen op of één of andere manier niet om samen te werken.

Cindy: ‘Stel dat wij OZOverbindzorg zouden verkopen aan de thuiszorg. Dan weet je op voorhand al dat niemand er mee gaat werken. Hoe komt dat? Iedereen koopt het liefst ICT voor zichzelf. Dan gaat iemand anders er dus niet mee werken, want die ander heeft het zelf ook. Echter als zorgverlener of cliënt heb je geen zin om in 28 verschillende systemen te moeten inloggen. OZOverbindzorg moet onafhankelijk in het midden staan, met regie bij de cliënt.'

Tip 4. Mond-tot-mond reclame, het sneeuwbaleffect

Bij de start had OZOverbindzorg 20 gebruikers. Die waren zo enthousiast dat zij op hun beurt weer 100 mensen vertelden over OZOverbindzorg. Nu heeft OZOverbindzorg ruim 50.000 gebruikers.

Cindy: ‘Wat je doet moet je goed doen. En ambassadeurs kweken.’

Tip 5. Samenwerken is key

OZOverbindzorg stimuleert vanaf het begin de samenwerking tussen de verschillende partijen. Het is belangrijk om mensen digitaal te leren samenwerken. Dit begint met elkaar leren kennen.

Zo houdt OZOverbindzorg vanaf het begin de samenwerkingsafspraken bij. De eerste week wordt een sessie georganiseerd met de nieuwe gebruikers met uitleg over  hoe het platform werkt. Na 6 weken komt heel de groep bij elkaar. Wat gaat er goed en wat niet. Cindy: ‘Als iemand dan aangeeft teveel berichten te ontvangen, dan kan een ander daar rekening mee houden.

Na drie maanden doet OZOverbindzorg dit nog een keer. Martine: ‘Dan zien we dat de samenwerking vorm begint te krijgen en zich een team vormt. En dat doen we bij die mensen aan tafel.

Blik op de toekomst

OZOverbindzorg wil graag dat in de toekomst alle kwetsbare mensen in Nederland gebruik kunnen maken van het platform. Dat mensen van wieg tot graf, van kraamzorg, jeugdzorg, ouderenzorg tot palliatieve zorg, kortom tijdens alle fases in het leven op een fatsoenlijke manier met alle mensen die op dat moment belangrijk zijn kunnen samenwerken.

Dit leidde ertoe dat OZOverbindzorg afgelopen jaar ervoor gezorgd heeft organisatorisch een aantal zaken op orde te krijgen. In eerste instantie werd veel met ZZP-ers gewerkt, inmiddels worden medewerkers aangenomen.

Martine: Eén van de leden van de adviesraad heeft het volgende  in een recente vergadering aangegeven: ‘Ik vind het zo knap wat jullie doen, jullie houden je aan jullie visie. Hoe verleidelijk het ook is om het anders te doen, OZOverbindzorg houdt vast aan de visie waar zij voor staat.’

Cindy: ‘Als wij een PGO zouden worden, kunnen wij heel veel geld van de overheid krijgen. Maar dat we doen niet, want wij willen geen PGO zijn. Wij willen voor de cliënt en zorgverlener een samenwerkingsplatform zijn.’

OZOverbindzorg gaat nu in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid om concrete stappen te zetten voor een landelijk platform.

Heb je vragen of interesse in OZOverbindzorg? Neem gerust contact op met Cindy Hobert, 06-21538233 I cindy@ozoverbindzorg.nl of via: 06-11769520 I info@ozoverbindzorg.nl. Meer informatie is te vinden op: www.ozoverbindzorg.nl.