Succesvol opschalen: Omar Hertgers van FluidBalance aan het woord!

21 januari 2019

Dit is alweer het zevende interview in de reeks ‘succesvol opschalen’. Een reeks waarin ZorgInnovatie een aantal ondernemers interviewt om van de inspirerende verhalen achter de innovaties op ons platform te leren. In deze editie gaan we in gesprek met Omar Hertgers (link) (voormalig ANIOS Neurochirurgie) nu AIOS Radiologie en mede-oprichter FluidBalance (link). Vol passie deelt hij zijn tips!

Van workshop tot innovatie…

Omar kreeg vanuit de TU Delft de vraag om samen met vier andere artsen en ingenieurs van TIM Solutions een workshop te ontwikkelen voor de opleiding Klinische technologie. Tijdens een brainstormsessie werkten ze verder aan een bestaand concept van TIM Solutions om in de praktijk de vochtbalans bij patiënten nauwkeuriger te monitoren met behulp van een slim meetapparaat. Nu wordt de urineproductie nog handmatig bijgehouden. Volgens de artsen en ingenieurs moest dat simpeler kunnen! Ze legden het idee voor aan artsen en verpleegkundigen van het UMCG en die reageerden enthousiast op het project, wat de naam ‘FluidBalance’ kreeg.

Juni 2017 won het FluidBalance project, als spin-off van TIM Solutions, de Sustainable Healthcare Challenge 2017. Eind 2017 werd aan het FluidBalance project de UMCG zorginnovatie prijs toegekend. Het gewonnen geldbedrag wordt ingezet voor het opleveren van een werkend product voor toepassing op de intensive care en verpleegafdelingen in het ziekenhuis.

Omar: “Begin 2018 hebben we een voucher gewonnen van het UMCG. Met dat geld beogen we de eerste prototypes te ontwikkelen en in te zetten op de intensive care en verpleegafdelingen in het UMCG. Vanuit daar hopen we verder te kunnen opschalen naar andere ziekenhuizen.”

Samen met het ontwerpbureau Pezy group maakte FluidBalance een echte doorontwikkeling door. “Het project is in een stroomversnelling gekomen nadat we een fulltime student Industrieel ontwerpen van de TU Delft hebben kunnen aantrekken. Zij heeft het concept verder uitgewerkt tot een eerste prototype,” aldus Omar.

Hoe werkt FluidBalance?

FluidBalance is een systeem waarmee de urineproductie automatisch en realtime wordt gemonitord, 24 uur per dag. Dit leidt tot ontlasting van de verpleegkundige en bovendien tot een nauwkeuriger registratie van de urineproductie. Daarnaast speelt FluidBalance een belangrijke rol bij het tijdig identificeren van klinische achteruitgang van patiënt. 

Omar: “Urineproductie is een belangrijk gegeven voor heel veel afdelingen in het ziekenhuis. Toch wordt dit in de praktijk slecht bijgehouden. Het handmatig aflezen van de urineproductie van de katheterzak is niet alleen onnauwkeurig, maar ook foutgevoelig en tijdsintensief. Op de intensive care heeft men hiervoor doorgaans nog wel de mankracht en de faciliteiten, maar op gewone verpleegafdelingen wordt dat heel slecht bijgehouden.”

Waar staat FluidBalance nu?

Begin 2019 wordt FluidBalance door een team van verpleegkundigen getest op de intensive care afdeling van het UMCG, waarbij het apparaat wordt vergeleken met de huidige gouden standaard. Het doel is hiermee aan te tonen dat FluidBalance tenminste even nauwkeurig is als het uurlijks aflezen van de katheterzak (Urimeter) door een IC-verpleegkundige. Tijdens de testfase wil FluidBalance zoveel mogelijk data verzamelen en op basis hiervan weer een verbeterslag maken.

Omar: “Verpleegkundigen zijn erg enthousiast over het product omdat het zorgt voor een afname van de werkdruk. Verpleegkundigen willen het liefst zoveel mogelijk tijd aan de patiënt besteden en zo weinig mogelijk tijd verspillen aan onnodige administratie.”

De grote kracht van Fluidbalance is het relatieve simpele ontwerp en de brede toepasbaarheid op  verschillende (verpleeg)afdelingen. Door het gebruik van slimme algoritmen wordt de kwaliteit van de metingen gegarandeerd.

 

5 tips die FluidBalance andere ondernemers wil meegeven:

1. Ontwikkel een relatief simpele innovatie als je snel wilt opschalen

Omar en zijn teamleden hebben gekozen voor een relatief simpele oplossing voor het gestelde probleem. Een oplossing die bovendien toepasbaar is op veel verschillende (verpleeg)afdelingen in het ziekenhuis.

“Als je in de medische wereld snel wilt opschalen, moet je idee niet te complex zijn. Er moeten niet teveel haken en ogen aan zitten.” Omar.

2. Ga samenwerkingen aan met universitaire ziekenhuizen

FluidBalance heeft als voordeel dat het team bestaat uit artsen, die al connecties hebben met ziekenhuizen. Daarmee was het relatief eenvoudig om de voorbereidingen te treffen om FluidBalance daadwerkelijk in de praktijk te kunnen testen.

“Als medewerker van een zorginstelling is het relatief eenvoudig om de juiste routes te bewandelen en mensen bij het project te betrekken. Als je zelf arts bent praat je ook dezelfde taal. Als externe partij van buiten het ziekenhuis ligt dat vaak lastiger,” Omar.

3. Werk in een multidisciplinair team

Het team van FluidBalance bestaat zowel uit artsen als ingenieurs. Een dergelijke multidisciplinaire aanpak verbindt het beste van twee werelden. “Wij wisten dat er behoefte was aan een apparaat voor continue urinemonitoring omdat wij hier als arts zelf regelmatig tegenaan lopen”, Omar.

4. Leg de focus op klinische relevantie

Een innovatie dient mensen te raken en echt van meerwaarde te zijn voor de patiëntenzorg.

Omar, “Primair uitgangspunt bij de ontwikkeling van innovaties is dat het product of de dienst klinisch relevant moet zijn. Daarvoor is het van belang al in een vroeg stadium actief te informeren in hoeverre het product aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten en/of eindgebruikers. Nog te vaak worden innovaties ontwikkeld waarvan achteraf blijkt dat er eigenlijk helemaal geen behoefte aan was.”

5. Kies een focuspunt

TIM Solutions richt zich met name op innovatieprojecten die binnen één à twee jaar al op de markt kunnen worden gebracht. FluidBalance is hiervan een duidelijk voorbeeld. Omar, “Hoe eenvoudiger je idee, hoe groter de kans op succes. Slechts een klein percentage van alle start-ups bestaat nog na enkele jaren. Deels komt dat doordat pas in een (te) late fase aansluiting wordt gezocht bij de markt. Door initieel te focussen op een zogeheten ‘minimal viable product’ kan je het risico op mislukking verkleinen.”

Omar, “Vaak zie je dat start-ups teveel willen, te veel ideeën hebben en/of teveel oplossingen tegelijkertijd willen aanbieden. Het lijkt verstandig jezelf dan de kritische vraag te stellen of al deze ideeën en oplossingen wel echt noodzakelijk zijn, of dat deze het product alleen maar onnodig complex en kostbaar maken. Over de afgelopen jaren zijn ook wij zelf steeds kritischer geworden ten aanzien van onze eigen ideeën. Alleen ideeën die aan onze selectiecriteria voldoen worden verder uitgewerkt.”

Meer over de implementatie van FluidBalance vind je in hun profiel op ZorgInnovatie. 

Omar Hertgers is arts en klinisch technoloog met klinische ervaring en interesse in wetenschappelijk onderzoek en ondernemerschap. Naast dat hij werkt aan Fluidbalance werkt hij ook mee aan zorginnovaties zoals: OSAsense, TIM Solutions alsmede bij het opbouwen van de cursus Herregistratie voor Basisartsen.