Succesvol opschalen: 5 tips van Afasietherapie.nl/ Logoclicks!

28 december 2018

In deze vierde  editie van de reeks ‘succesvol opschalen’ gaan we in gesprek met Jan Pons, medeoprichter van Logoclicks Development bv en docent/senior onderzoeker Digital Business aan de Hogeschool Rotterdam. Graag deelt hij zijn tips.

 

Van logopedie naar telelogopedie

Het ontstaan van Afasietherapie.nl van Logoclicks begint met een minder mooi verhaal. Een goede vriend van Jan werd een aantal jaren geleden getroffen door een herseninfarct. Naast de lichamelijke schade was ook zijn taal aangetast: afasie werd geconstateerd.

Dit verbaasde Jan. Hij was er niet van op de hoogte dat het taalgebruik dusdanig aangetast kon worden door een herseninfarct. Hij besloot verhaal te halen bij een goede bekende en tevens neurologopediste Lieke Hoppenbrouwers, gespecialiseerd in afasietherapie. Zij vertelde hem dat afasie te behandelen is, maar dat de behandelmethode gemiddeld 2 uur per week intensief oefenen vereist. En daar ligt ‘het probleem’. Voor veel cliënten is het niet haalbaar om vaak naar de praktijk te komen, laat staan er tenminste 2 uur aan te spenderen. Daarnaast heeft de logopedist zelf deze tijd vaak ook niet. En tot slot wordt zo een intensieve behandeling in veel gevallen slechts gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Jan en Lieke besloten in 2016 de handen ineen te slaan om een oplossing te vinden die de behandeling van afasie toegankelijker maakt. Dit monde uit in het online logopedie platform Logoclicks,  sinds kort Afasietherapie.nl genaamd. Patiënten kunnen hier onder professionele begeleiding van een logopedist intensiever oefeningen aan de hand van een gepersonaliseerd therapietraject.

 

De werking van het platform Afasietherapie.nl

De therapie begint bij de logopedist in de praktijk. Daar wordt, na het afnemen van enkele gevalideerde testen, de diagnose door de logopedist bepaald. Op basis van de diagnose wordt het behandelplan samengesteld en een deel van het plan is intensief oefenen om de taalvaardigheden zoveel mogelijk te herstellen.

De logopedist stelt met behulp van Afasietherapie.nl maatwerkoefeningen samen die optimaal aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie en de mogelijkheden van de cliënt. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat intensief oefenen met gepersonaliseerde oefeningen het beste resultaat geeft.

Vervolgens kan de cliënt de oefeningen thuis online doen of, als dat past, ook samen met de logopedist in de praktijk. Hierna checkt de logopedist de uitwerking van de oefeningen met behulp van het systeem en stuurt weer nieuwe oefeningen naar de cliënt. Op deze manier zijn de resultaten van de therapie goed te volgen zonder telkens nieuwe testen af te hoeven nemen. Waar nodig kan de logopedist nu direct bijsturen.

Het belangrijkste voordeel is dat zowel de logopedist als de cliënt tijd besparen. De logopedist omdat het samenstellen van maatwerkoefeningen op dit moment veel tijd en moeite kost. En voor de cliënt omdat de oefeningen gedaan kunnen worden op de plaats en moment wanneer het beste kan.

De logopedist kan nu ook dagelijks de voortgang van de patiënt bijhouden, wat  in de reguliere behandelmethode maar eens per halfjaar kan na het afnemen van testen. Oefeningen kunnen op deze manier sneller worden aangepast naar de behoeften van de cliënt met beter zorg als resultaat.

Volgens de richtlijnen van de NZA moet de zorgverzekeraar online logopedie vergoeden met de code 'Telelogopedie'’. Dat telelogopedie nu vergoed wordt is te danken aan de inzet van Elisa Gielen van TinyEYE. Jan: “Graag wil ik wil daarom TinyEYE  bedanken voor het tot stand brengen van de Code Telelogopedie. Zonder hen was vergoeding vanuit de zorgverzekeraar voor online afasietherapie niet mogelijk geweest.” Nederland neemt daar een unieke positie in.


Succesvol opschalen: dé 5 tips van Afasietherapie.nl Logoclicks

1. Schets een realistisch tijdspad waarin de langzaamste schakel het tempo bepaalt

Eén van de belangrijkste tips die Jan wil meegeven is: “Geduld! Laat de traagste partij het tempo bepalen.” In het ontwikkeltraject van Afasietherapie.nl liep de planning die zij voor ogen hadden  namelijk niet gelijk met die van de Hogescholen. Het gevolg was dat de wetenschappelijke onderbouwing vanuit de Hogescholen nog niet afgerond was, maar de software ontwikkelaar al wel verder wilde. Dit leidde in eerste instantie tot een te versimpelde versie van de innovatie die later weer moest worden bijgesteld. ‘Ongeduld’ kostte Afasietherapie.nl uiteindelijk vier maanden vertraging en onvoorziene kosten.

Jan: “Hogescholen denken in periodes van tenminste een half jaar en ondernemers in periodes van een week. Geduld is de belangrijkste tip voor ondernemers. Voor je het weet neem je verkeerde beslissingen uit enthousiasme, die je later weer terugkrijgt.’’

2. Ga in een vroeg stadium op zoek naar samenwerkingen

Afasietherapie.nl is in een vroeg stadium op zoek gegaan naar samenwerkingen. Ook al was het product nog niet af. Jan: “Geef bij organisaties aan dat het om een unieke kans gaat. Hoe eerder een organisatie deelneemt aan het project, hoe meer invloed zij ook hebben op de ontwikkeling van het product.”

Dankzij Jan’s actieve zoektocht naar samenwerkingen hebben de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Thomas More Hogeschool Antwerpen het wetenschappelijk onderzoek opgepakt.

Ook beschikt Afasietherapie.nl al over vier proeftuinen om Afasietherapie.nl te testen. Waaronder Afasiecentrum in Rotterdam, Sophia Revalidatie in Den Haag, Rijnland Revalidatie in Leiden en Hersenz Programma heel Nederland.

Verder adviseert  Jan: “Ga zo snel mogelijk het gesprek aan met zorgverzekeraars. Ook al heb je als organisatie de antwoorden nog niet op de vragen die zij stellen, je komt zo wel te weten wat hun vragen zijn. Dit kan je gebruiken in de verdere ontwikkeling van je product’’

3. Definieer een helder einddoel

Jan: “In eerste instantie werkten we met de software ontwikkelaar volgens de Agile methode, maar na een paar maanden merkte ik dat dit niet werkte. Doordat je in een Agile ontwikkeltraject geen duidelijk einddoel formuleert liepen de verwachtingen op een gegeven moment langs elkaar heen.”

Zorg dat alle neuzen vanaf begin af aan dezelfde kant op staan. Tik het budget, de timings en het einddoel af en overleg regelmatig de stand van zaken.

4. Verdiep je in de wereld van de patiënt

Afasietherapie.nl heeft zich in een vroeg stadium aangesloten  bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Dit zorgt ervoor dat je snel begrijpt wat zich in de wereld van de patiënt met niet aangeboren hersenletsel afspeelt.

5. Weet je verhaal te verkopen

Een duidelijk verhaal is cruciaal. Je moet een vergezicht kunnen schetsen. Marketing en sales kennis is erg belangrijk. Een passend verkoopverhaal. Jan: “Ons verhaal is dat we een drastische verbetering teweeg brengen voor de behandeling van mensen met afasie door de inzet van e-health technologie.’’

 

Meer informatie over de implementatie van de innovatie Afasietherapie.nl van Logoclicks vind je in het profiel op Zorginnovatie.nl.