Implementatie van zorginnovaties: 4 tips van het Maasstad Ziekenhuis!

04 september 2019

Dit is het eerste interview in de reeks ‘implementatie van zorginnovaties’. Wij interviewen hierin een aantal innovatiemanagers om erachter te komen waar zorgorganisaties op letten bij de implementatie van innovaties. In deze eerste editie gaan we in gesprek met Harry Kotey van het Maasstad Ziekenhuis. Hij is binnen de Maasstad Academie verantwoordelijk voor innovatie. Vol enthousiasme sprak hij met ons. Voor jullie hebben we zijn verhaal omgezet in een aantal tips! 

Tip 1. Speel in op het zorgproces binnen het ziekenhuis

Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de ontwikkeling van je innovatie nadenkt hoe je inspeelt op een probleem binnen het zorgproces.

De meeste ondernemers en zorgprofessionals denken bij het woord ‘innovatie’ aan het toepassen van de nieuwste technologieën. Je moet echter ook kijken naar de behoefte vanuit de markt en de toepasbaarheid in het ziekenhuis. 

In het Maasstad Ziekenhuis is ‘innovatie’ meer dan een technische tool. Het gaat erom dat een innovatie inspeelt op een herkenbaar probleem binnen het zorgproces in het ziekenhuis. Wel kan een technologie een driver zijn voor innovatie. 

Harry:"Wij merken dat ondernemers veelal een appje of een tool aanbieden. Dit past niet geheel in ons beeld van innovatie. Die ene app hoeft niet de enige oplossing te zijn. Het gaat vooral om het vraagstuk eronder. Daarmee zeggen we dus dat we de patiënt en de professional belangrijker vinden dan de technologie.”

Een mooi voorbeeld van een innovatie die het Maasstad Ziekenhuis onlangs heeft geïmplementeerd en bijdraagt aan verbetering van het zorgproces, is de 'slimme pleister’. Deze pleister registreert 24 uur per dag, 5 dagen lang metingen via kleine sensoren. De toegevoegde waarde van deze innovatie is dat het tegelijkertijd meerdere metingen kan uitvoeren, waaronder: hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte. Dit scheelt tijd voor de verpleegkundige en verbetert de kwaliteit van de zorg.

Tip 2. Zorg voor een kampioen! 

Betrek de afdeling of het ziekenhuis bij het ontwikkelen van jouw innovatie. Dit bereidt zorgprofessionals voor op het gebruik van jouw innovatie, wat de implementatie versnelt. 

Binnen het Maasstad Ziekenhuis willen ze het eigenaarschap van innovaties graag delen tussen zorgprofessionals en innovators. Door deze onderlinge uitwisseling van kennis wordt de innovatie makkelijker gebruikt in de zorgprocessen van het ziekenhuis.

Een illustratie hiervan is het project ‘Hospice traject’ dat onlangs binnen het Maasstad Ziekenhuis is gestart. Voor dit project werkt het Maasstad Ziekenhuis samen met een designlab van de TU Delft. In dit project werken zorgprofessionals en studenten intensief samen om tot oplossingen te komen rond een nieuw geformuleerd vraagstuk. Alleen door verschillende disciplines en expertises te laten samenwerken rond één vraagstuk, kom je tot een goede oplossing (innovatie) .

Tip 3. Zorg ervoor dat je innovatie snel te implementeren is

In 'reguliere' ziekenhuizen (TKZ/tertiair) staan de patiëntgerichte zorg processen voorop. Dit laat beperkte tijd over voor zorgprofessionals om te besteden aan het implementeren van vernieuwende technologie. Het is dus belangrijk om tijdens de ontwikkeling van jouw innovatie al rekening te houden met de investering die professionals moeten doenjouw innovatie te kunnen  gebruiken.

Harry:“Innovatoren ontwerpen innovaties weliswaar vanuit een goede gedachte, maar volgen wel vaak hun eigen logica. Ontwerp laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Stel je ook op de hoogte van andere apps die op een afdeling gebruiktworden en bedenk wat jij dan nog toevoegt. En misschien kun je ook vast nadenken over de manier waarop je professionals en patiënten wilt leren omgaan met jouw applicatie.” 

Tip 4. Ontwikkel in de zorgcontext

Het is belangrijk dat je tijdens het ontwikkelen van jouw innovatie de praktijksituatie van je doelgroep betrekt.

Harry:“Vaak zie je dat een ondernemer al bij de marktintroductie is en nog onvoldoende  poolshoogte heeft genomen van de vraag naar de innovatie, naar de werkelijke behoefte. Die kan overigens per situatie verschillen”

Het is belangrijk om partnerschappen in de zorgcontext op te bouwen om hier als ondernemer mee om te gaan. 

Harry:"Initiatieven als de Sustainable Healthcare Challenge verkleinen de ‘gap’. Jonge ondernemers komen namelijk met beginnende ideeën en bouwen samen met partners hun innovaties verder uit."

Maasstad Connect

Het Maasstad Ziekenhuis zet momenteel een innovatie omgeving  op samen partners zoals de Hogeschool Rotterdam, designlabs van de TU Delft en mogelijk ook de Willem de Kooning academie. Samen met innovators kunnen artsen, verpleegkundigen en patiënten hier vraagstukken uitwerken, innovaties testen en voorbereiden voor implementatie.

Het Maasstad Ziekenhuis zoekt naar startups! Wat moet je doen als startup als je denkt dat je kunt samenwerken met het Maasstad Ziekenhuis? Stuur een mail naar Harry Kotey: koteyh@maasstadziekenhuis.nl en vraag naar de mogelijkheden.