Beleggen via zorgobligaties uitkomst voor zorginitiatieven

25 april 2018

Nieuwe financieringsvormen in de zorg zijn hard nodig om innovatie te stimuleren. Er zijn tal van goede zorginitiatieven, maar vaak lopen ze vast of komen ze helemaal niet van de grond. Regelwerk en onwetendheid over de financieringsmogelijkheden schrikken zorgondernemers af en daarnaast zijn de verschillende soorten initiatieven onbekend bij beleggers. Door de mogelijkheid om obligaties uit te geven, hoeven regelwerk en vooral financiering geen blokker meer te zijn voor innovatie.

 

Om nieuwe initiatieven te stimuleren en de kans op succesvolle financiering te vergroten bracht Vereniging NL Zorgobligatie (VNLZ) het NL Zorgobligatie-keurmerk op de markt. Middels deze financieringsmethode hopen de ondernemers van Het Adriano Huis op korte termijn een innovatief zorgproject te realiseren; een woonzorghuis voor verstandelijk beperkten met een gedragsstoornis.

 

Banken financieren zorg niet 100%

Financiering ophalen voor innovatieve zorginitiatieven blijkt lastig. Door de bankencrisis zijn wet- en regelgeving aangepast, waarna banken selectiever werden met uitgeven van leningen. De stap naar zorginnovaties is dan onnodig groot. Inmiddels lijken banken weer minder strikt te zijn, maar de voorwaarde voor een bancaire financiering is vaak wel dat initiatiefnemers zelf een aanzienlijk bedrag inleggen. Ondanks dat banken openstaan voor financiering in de zorg, komt 100% financiering zelden tot nooit voor. Als een onderneming dat geld niet zomaar ter beschikking heeft, is het een opgave om het overige deel gefinancierd te krijgen.

 

Stapelfinanciering met obligatie uitgifte als uitkomst

Alternatieve manieren waaronder het uitgeven van obligaties zijn hiervoor de uitkomst. Het uitgeven van obligaties is een flexibel financieringsinstrument dat door elke zorginstelling zou kunnen worden ingezet. Door obligaties uit te geven kunnen professionele, maar ook particuliere (en lokale) beleggers, investeren in een zorginitiatief met een relatief laag risicoprofiel en groot maatschappelijk rendement. Door dit met een bancaire lening te combineren, krijg je een gestapelde financiering en kunnen innovaties werkelijkheid worden. Wanneer je aangeeft bij een bank dat je aan de slag wilt met een gestapelde financiering, zal je zien dat de bank vaak meedoet. Het aandeel van de bank wordt bij een financieringsmix immers kleiner, waardoor het risico lager is en zij eerder geneigd zijn te investeren. Om die reden zijn ook banken enthousiast over obligaties. Wat hierbij de slagingskans verhoogt, is dat de initiatieven werken met een aantoonbaar goede partner.

 

Succesvol obligaties uitgeven via betrouwbaar keurmerk

Om het voor kleinschalige initiatieven makkelijker te maken om via obligatieleningen voldoende geld op te halen, is het NL Zorgobligatie-keurmerk in het leven geroepen. Het keurmerk ondersteunt (vernieuwende) zorgondernemers bij het aantrekken van kapitaal bij alternatieve financiers; van professionele investeerders tot particuliere beleggers en lokale burgers. Zorginitiatieven worden middels het keurmerk begeleid in het proces dat nodig is om tot de uitgifte van obligaties te komen. NL Zorgobligatie garandeert de betrouwbaarheid en financiering van het desbetreffende project. Een initiatief dat het keurmerk draagt voldoet namelijk aan strenge criteria, alle (actuele) wettelijke eisen en het plan is op haalbaarheid beoordeeld. Het idee van een zorginnovatie kan nog zo goed zijn, als niemand het plan kritisch beoordeelt wat betreft rendement en investering, loopt het stuk. Obligaties uitgeven met het keurmerk verhoogt de levensvatbaarheid van het plan en maakt het voor investeerders aantrekkelijker om in te stappen.

 

Emissie: Het Adriano Huis

Onlangs is een emissie in combinatie met het keurmerk uitgegeven. Het Adriano Huis is een vernieuwend woonzorgconcept dat mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen perspectief biedt op een zelfstandig bestaan. Oprichters Farid ElKhassim en Jelle Gillissen, samen 23 jaar ervaring in de zorg, willen iets doen aan het grote tekort aan woonplekken met écht goede zorg voor jongeren met een beperkingen combinatie met gedragsproblemen. Dit tekort zorgt voor schrijnende situaties, zoals het onnodig lang vasthouden in isoleercellen of eindeloos schipperen tussen instellingen. Dít is reden voor hen om tegen de stroom en instituties in te bouwen aan een eigen zorginitiatief. Het Adriano Huis kan straks twintig jongeren opnemen en de hen specialistische zorg en liefde bieden die deze kwetsbare doelgroep zo hard nodig heeft. Om het woonzorghuis te financieren geven zij naast een lening bij een bank obligaties uit. NL Zorgobligatie ondersteunt hen met het aantrekken van kapitaal bij particuliere en professionele beleggers, maar ook bij burgers uit Bergen op Zoom en omstreken.

 

Zelf in Het Adriano Huis beleggen? Belangstellenden kunnen tot 10 mei 2018 bijdragen door obligaties te kopen via AndersFinancieren.

 

Aad Koster  - voorzitter van de Vereniging NL Zorgobligatie