Werkconferentie Slimmer Leven 2020

02 november 2017 13:15 - 17:30
Locatie
Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven

Op donderdag 2 november organiseert Slimmer Leven 2020 een werkconferentie met als thema: gezondheid & vitaliteit in de Brainport-regio. Er zal met elkaar gesproken worden over wat er nodig is om kansrijke, bestaande, projecten in deze regio op te schalen. Welke middelen, kennis, budgetten en wet- en regelgeving zijn er nodig om jullie projecten verder te helpen en als voorbeeld te laten dienen voor de rest van Nederland? De uitkomsten worden gebundeld in het actieplan 'gezondheid & vitaliteit in Brainport', dat in het voorjaar van 2018 aan de regering worden aangeboden. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13:15 uur Ontvangst 
13:30 uur Opening & toelichting werkconferentie
13.40 uur - 15.00 uur: 
Presentaties ter inleiding en inspiratie.
Sprekers zijn: 
Diana Monissen (bestuursvoorzitter Prinses Máxima Centrum)
Ellis Jeurissen (directeur GGD Zuidoost Brabant).
15.00 uur - 15.20 uur: 
Toelichting status Nationale Actieagenda
15.20 uur  Pauze
15.45 uur - 16.45 uur:
Werksessies waarin we in twee groepen met elkaar de thema's 'gezondheid' en 'vitaliteit' bespreken. We bespreken bestaande initiatieven en projecten en besluiten welke vervolgstappen we samen moeten nemen. Hoe ziet dit proces er uit en welke randvoorwaarden zijn daarvoor noodzakelijk? Deze input vormt de cruciale basis voor het uit te werken plan om de ambities van de Nationale Actieagenda op het gebied van gezondheid waar te maken.
16.45 uur Netwerkborrel
17.30 uur Einde werkconferentie

Je kunt je aanmelden voor de werkconferentie via de website van Slimmer Leven 2020