Werkbijeenkomst Big Data & Gezondheid

02 juli 2018 - 03 juli 2018
Locatie
Volgt nog

Health Holland (Topsector LSH), de Hartstichting, NWO, ZonMw en het Netherlands eScience Center slaan de handen ineen met de ontwikkeling van het publiek-privaat onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid. Dit doen zij in samenwerking met onderzoeksplatform Commit2Data. Het doel van het programma is het ontwikkelen van (nieuwe) verbindingen tussen de gezondheid- en levenswetenschappen, data science en de creatieve industrie ten behoeve van preventie en vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten. 

Op 2 en 3 juli 2018 is er een interactieve werkbijeenkomst om publiek-private consortia de gelegenheid te geven zich (verder) te vormen en stappen te zetten richting een projectvoorstel.

 

Wie kunnen er deelnemen?

Publiek-private consortia die in aanmerking komen voor subsidie bestaan minimaal uit twee universitaire vakgroepen, een bedrijf of maatschappelijke organisatie, burgers of patiënten en minimaal één eScience Research Engineer. Onderstaande (functie)groepen vallen binnen de doelgroep van de werkbijeenkomst:

  • Wetenschappers o.a. uit de geneeskunde, gezondheidswetenschappen, levenswetenschappen, ICT, wiskunde, sociale en geesteswetenschappen.
  • Bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich in dit veld bewegen.
  • Zorgverleners (eerste en tweede lijn).
  • Burgers en patiënten.

 

Aanmelden kan tot 15 mei 2018

Je kunt je via dit aanmeldformulier inschrijven voor de werkbijeenkomst op 2 en 3 juli. Deelname is gratis en de locatie volgt zo snel mogelijk. Naar alle waarschijnlijk is dit evenement inclusief één overnachting.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Inge Valstart van ZonMW (valstar@zonmw.nl) of raadpleeg deze webpagina