Startbijeenkomst VITALE REGIO, LANDELIJKE SAMENWERKING

11 december 2017 13:00 - 12:00
Locatie
Landgoed Groot Zonneoord, Ede

Betrokken bij een regionaal netwerk waarin het verbeteren van de vitaliteit van de bevolking centraal staat? En ben je op zoek naar nieuwe samenwerkingen om effectieve programma's te ontwikkelen? Dan is het nieuwe initiatief 'Vitale regio, landelijke samenwerkingen' van VitaValley wellicht interessant voor jou. 

Als landelijke speler biedt VitaValley regionale netwerken de mogelijkheid om kennis met elkaar te delen. In het kader van het bevorderen van vitaliteit bieden zij regio's sinds afgelopen zomer het programma Vitaal Leven 2017-2020. Onderdeel van dit programma is de Health Deal 'stimulering gezondheid door persoonlijke preventie'. Daarnaast stimuleert Vitaal Leven regionale projecten, gericht op achterstandsgroepen en op mantelzorgers in loondienst. Het doel van de projecten is een vitale regio.

De bijeenkomst op 11 december biedt een concreet overzicht van projecten die je binnen jouw regio kunt ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen worden samenwerkingen vormgegeven (onder andere via een learning community).  

Het programma

13:00 – 13:15 uur Dik Hermans (Bestuurslid van VitaValley en voorzitter van de stuurgroep van Vitaal Leven) - Welkom en opening.

13:15 – 13:45 uur Kennismaken, tips & tops uit uw regio.

13.45 – 14.10 uur Maarten Ploeg (Programmadirecteur Vitaal Leven ) - Programma en deelprojecten Vitaal Leven:

• Health Deal Stimulering Gezondheid Persoonlijke Preventie via e-health

• Project Stimulering Gezondheid Achterstandsgroepen

• Project Vitalisering Mantelzorger/Werknemer

14:10 – 14:30 uur Robbert van Bokhoven (Programmaleider eHealth4All, Pharos) - Integrale aanpak bij achterstandsgroepen en co-creatie met doelgroep bij e-health ontwikkeling.

14:30 – 15.00 uur Prof. dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek (Voorzitter bestuur regionaal samenwerkingsverband Stichting Vitaal Twente ) - Ontwikkeling van een regionale visie en infrastructuur.

15.00 – 15:20 uur Netwerkpauze

15.20 – 15.40 uur Conchita Hofstede (Programmadirecteur Vitaal Leven ) - Samen op weg naar een vitale regio. Ontwikkeling van een landelijke community voor regionale leiders.

15:40 – 16:30 uur Groepsdiscussie: Wat kunnen we samen?

16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Damayanthi Elzing (delzing@vitavalley.nl / 0318 657777).

Meer informatie? Neem contact op met Conchita Hofstede (chofstede@vitavalley.nl / 0318 657715).