SAVE THE DATE Webinar: Zorg op de juiste plek voor de gehele bevolking

21 september 2020 12:00 - 13:00
Locatie
Webinar georganiseerd door: Health~Holland

Regieorgaan SIA en Health~Holland openen gezamenlijk de regeling ‘Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg’ die past bij de missies verwoord in de KIA 2020-2023 van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg. De centrale missie voor Gezondheid & Zorg luidt als volgt: In 2040 leven alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen. Deze regeling richt zich met name op missie II: zorg op de juiste plek of, voluit In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. Ook voor missie II geldt dat deze effecten sorteert voor de gehele bevolking en in het bijzonder voor de groepen met een lagere sociaal-economische status. 

Wilt u te weten komen hoe u met uw onderzoek kunt bijdragen aan het realiseren van deze missie via de regeling ‘Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg’? Lees dan het ‘Missiedocument’ van VWS, en de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 en noteer bovendien 21 september 12:00 – 13:00 uur in uw agenda voor een digitale informatiebijeenkomst hieromtrent. 

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

Meer mens, minder patiënt
Hoe kan uw onderzoekproject burgers met hún talenten en een of meerdere aandoeningen in staat stellen om hun gezondheid in hun eigen leefomgeving zelf te managen – al dan niet met behulp van hun omgeving (samenmanagement) en technologie – en tegelijk hun ‘meedoen’ in de maatschappij te bevorderen opdat zij ervoor zichzelf meer dan voorheen toe doen?

Zorg op de juiste plek voor de gehele bevolking
Hoe zorgt u ervoor dat uw onderzoek eraan bijdraagt dat zorg op de juiste plek ook werkt met de grote groep mensen met een lagere sociaal-economische status, velen van hen zijn immers ook beperkt gezondheidsvaardig en verdienen onze specifieke onderzoekaandacht.

Vernieuwing onderwijs en leren in het project
Hoe kan uw onderzoekproject tevens bijdragen aan innovatie van het (zorg)onderwijs en de handelingspraktijk van formele en informele zorgverleners en aan het creëren van een lerende omgeving voor de betrokkenen bij het project en derden?

Voor meer informatie over de call ‘Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg’ kunt u de Health~Holland en de Regieorgaan SIA website bezoeken

Neem hier deel aan de webinar
Meeting ID: 833 9235 9379
Wachtwoord: 889337

De webinar ‘Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg’ wordt georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en Pharos, het landelijk kenniscentrum voor het terugdringen van gezondheidsverschillen.